05 Juny, 2013

Coneixes els ecoConsells de ”la Caixa” sobre el medi ambient?


”la Caixa” és una empresa compromesa amb la societat i el medi ambient. Arran d’aquest interès per impulsar una consciència global més verda, disposem de la iniciativa ecoCaixa, destinada a potenciar els valors mediambientals. El compromís de tenir cura de la natura comença per implicar clients i empleats per avançar conjuntament cap a un món menys contaminat i més responsable.

Actualment, totes les oficines de ”la Caixa” tenen l’ecoEtiqueta, un reconeixement que la Generalitat de Catalunya atorga pel bon comportament mediambiental de l’entitat. I és que ”la Caixa” no duu a terme cap activitat que suposi un impacte directe rellevant sobre el medi ambient, i fomenta pràctiques empresarials adreçades a estalviar energia.

I de manera individual, què proposa ”la Caixa” per seguir un estil de vida més ecològic? El portal ecoCaixa suggereix unes quantes idees per millorar el medi ambient:

  • Substituir el correu postal tradicional per la correspondència electrònica, com per exemple en el cas dels extractes bancaris.
  • Separar els residus en els contenidors específics, marcats amb un color diferenciat.
  • Desconnectar els aparells elèctrics quan no es fan servir, per evitar que continuïn consumint energia.

Els ecoConsells de ”la Caixa” són petits gestos que, en mans de tothom, ajudaran a preservar el medi ambient.

A més, ”la Caixa” va llançar aquest abril els ecoPréstecs Estrella, una nova línia per impulsar el finançament de productes d’ús quotidià respectuosos amb el medi ambient.

Quin altre ecoConsell ens podries explicar?