Conducció eficient per estalviar en els teus desplaçaments

05 Març, 2021

Conducció eficient per estalviar en els teus desplaçaments


Per assolir la sostenibilitat, una meta que persegueixen països del tot el món, és necessari canviar el xip. Hem de començar a tenir en compte tot el que ens envolta amb les ulleres sostenibles posades. Necessitem trobar vies per fomentar nous hàbits que ens ajudin a preservar el benestar del planeta i els seus habitants, fins i tot en els nostres actes més quotidians. Per exemple, quan conduïm el nostre cotxe.

De fet, no és el mateix conduir a seques que fer-ho de manera eficient. És a dir, reduint al mínim l’energia que utilitzem per desplaçar-nos en el nostre propi vehicle.

Aquest és un principi que val tant per a un cotxe de combustió interna —per exemple, les tradicionals gasolina o dièsel— — com per a un elèctric: com menys energia requereixin per circular, menys emissions contaminants produirà el seu ús. No convé perdre de vista que, encara que aquesta contaminació es faci evident en el tub d’escapament dels primers, produir l’electricitat que necessiten els segons per moure’s també té la seva petjada de carboni.

No hem d’oblidar que, perquè la nostra mobilitat sigui tan respectuosa com sigui possible amb el planeta, el millor sempre és optar pel mitjà de transport més sostenible en cada moment. Conduir un vehicle privat no sempre l’és; tanmateix, moltes vegades, és l’única opció disponible. En aquests casos, no sobra conèixer algunes tècniques de conducció eficient que ens ajudaran a estalviar energia, emissions i costos en els nostres desplaçaments.

Arrenca suaument

Una de les principals claus de la conducció eficient és la suavitat en conduir. O, cosa que és equivalent, evitar una conducció brusca que només serveix per augmentar el consum de combustible i desgastar diversos components del vehicle.

Un dels moments en què és més important tenir en compte aquest principi és en arrencar el cotxe, especialment si el model és de combustió interna. Per això, convé no accelerar just després d’accionar el contacte, ja que el mateix vehicle s’encarregarà de regular les condicions d’encès. En iniciar la marxa, convé canviar a segona com més aviat millor, a poder ser després d’un parell de segons o després de recórrer uns cinc metres en primera.

Utilitza marxes llargues amb sentit

Entre les claus de la conducció eficient es troba la utilització de marxes llargues sempre que sigui possible. En portar el motor menys revolucionat, es redueix el consum de combustible i, amb això, les emissions contaminants i els proveïments. Tanmateix, és important aplicar aquest principi amb sentit.

De fet, si recorrem llargues distàncies amb un defecte important en les revolucions del motor, podem arribar a provocar avaries que poden resultar costoses. A més, perdrem control sobre el vehicle, així com capacitat de reacció si ens trobem amb un imprevist. Així que, encara que per norma general hàgim de prioritzar les marxes llargues, sempre haurem d’utilitzar les més adequades en cada moment.

Conducció preventiva

Anticipar-se a les diferents situacions és un principi que ens ajudarà a estalviar combustible, emissions contaminants i també a multiplicar la nostra seguretat al volant. També en el cas dels vehicles elèctrics, aquesta és una de les claus més importants per estalviar energia i espaiar les recàrregues.

La conducció preventiva es basa a mantenir l’atenció tant en el trànsit com en la mateixa via. Si analitzem constantment el que passa al nostre voltant, podrem anticipar-nos a diferents situacions i optimitzar el consum d’energia del vehicle. Per exemple, si un vianant es disposa a creuar un pas de zebra, és molt més eficient i segur desaccelerar amb temps per poder detenir-nos i reprendre la marxa amb suavitat que mantenir l’acceleració i frenar en l’últim moment.

Anticipar-se als pendents d’una carretera és un altre exemple de conducció preventiva. Es tracta, bàsicament, d’aprofitar la inèrcia del motor per enfrontar-se a elles. En el cas de les costes ascendents, haurà d’endarrerir-se en la mesura del possible la reducció de marxes i accelerar lleugerament. En les baixades, resulta molt més eficient circular amb marxes llargues i rodar per inèrcia, evitant sempre qualsevol situació de risc.

Evita accelerades i frenades

La suavitat en conduir que hem d’aplicar en l’arrencada també ha d’estendre’s a tot el trajecte si el que volem és desplegar una conducció eficient. Aquest principi suposa, bàsicament, intentar mantenir en la mesura del possible una velocitat constant o, dit d’una altra manera, evitar acceleracions i frenades brusques.

Això és degut al fet que els canvis de velocitat solen causar un augment del consum i de l’emissió de substàncies contaminants en el vehicle. Cada vegada que demanem que augmenti la velocitat, el motor utilitza més energia per funcionar. És a dir, consumeix més carburant o més electricitat en funció del tipus de vehicle que conduïm.

Fins i tot en desaccelerar podem estalviar energia. Aixecar el peu de l’accelerador i deixar rodar el vehicle amb la marxa engranada ens permetrà utilitzar el motor com a fre, sense consumir combustible. En el cas dels cotxes elèctrics, els sistemes de recuperació d’energia afavoreixen l’ús de frenades llargues, per exemple en les baixades (sempre sense arribar a sobreescalfar els frens), juntament amb l’ús de dispositius de retenció que afavoreixen la inèrcia.

Compte amb la climatització

Existeixen una sèrie de dispositius en els vehicles que augmenten el consum d’energia i que, per consegüent, convé utilitzar de manera intel·ligent. Un clar exemple d’això és el sistema de climatització. En el cas dels vehicles elèctrics, no només el mode d’aire condicionat requereix un consum d’energia per funcionar, sinó també la calefacció, que en els de combustió interna simplement aprofita la calor del motor.

En aquest sentit, és important no accionar el dispositiu a qualsevol potència només entrar al vehicle. És molt més eficient obrir una mica les finestretes i posar el ventilador a baixa velocitat durant uns minuts, preferiblement mentre conduïm els primers metres. Una vegada assolida la temperatura ideal —entre 22 ºC i 24 ºC per a llargs recorreguts—, procurarem regular la mínima velocitat del ventilador necessària per mantenir-la.

Utilitzar l’energia de manera eficient és un hàbit que ajudarà la nostra butxaca i el medi ambient. Un principi que no hem d’oblidar quan ens seguem al volant.