ECONOMIA

9 preguntes i respostes sobre l’EURIBOR

Temps de Lectura: 5 minuts

9 preguntes i respostes sobre l’EURIBOR
Avatar

CaixaBank

19 Juliol, 2022


Durant els últims mesos, l’EURIBOR ha sortit del terreny negatiu i va arribar a superar l’1% la segona quinzena de juny. Es tracta d’un dels índexs de què més sentim a parlar, i que més afecta a la nostra economia familiar, ja que el 90% de les hipoteques a tipus variable que es constitueixen a Espanya el tenen com a tipus de referència.

En aquest post t’expliquem què és l’EURIBOR, com es fixa, cada quan s’actualitza i per què ha repuntat.

Què és l'EURIBOR?

El seu nom complet és Euro Interbank Offered Rate, que vol dir “tipus europeu d’oferta interbancària”. És, per tant, un càlcul dels interessos que estableix un panell de bancs en les seves operacions de préstec en euros entre unes i altres entitats.

Com es fixa?

Els bancs que formen el panell comuniquen el tipus d’interès a què una entitat amb alta qualitat creditícia està oferint a una altra un préstec a la zona euro.

Per al seu càlcul, s’eliminen les cotitzacions més desviades (el 15% amb interessos més alts i el 15% més baixos) i es fa una mitjana de la resta. El panell de bancs amb préstecs interbancaris que serveixen per calcular l’EURÍBOR està compost per 18 entitats.

Hi ha més d'un EURIBOR?

Sí. De fet, hi ha cinc tipus d’interès EURIBOR. Això té una explicació: quan els bancs es presten diners, en l’operació es fixa (a més de l’interès) un determinat termini per a la devolució: des d’una setmana fins a 12 mesos. Hi ha cinc terminis diferents, que deriven en cinc taxes EURIBOR diferents. El que se sol utilitzar en les hipoteques és l’EURIBOR a un any.

Cada quan s'actualitza?

Cada dia feiner. Cada matí, no més tard de les 10.45, es recull la informació i a les 11.00 es publica la dada del dia anterior. Pel que fa al seu ús com a referència en préstecs, amb les dades de cada dia es calcula el valor mitjà mensual.

Així, per exemple, l’EURIBOR (a un any) del mes de febrer passat es va situar en el -0,34%, mentre que el juny es va situar en el +0,85%. Qüestió a part és quan s’actualitza la hipoteca de cadascun: normalment, les revisions es fan cada 6 o 12 mesos (normalment, amb la dada de l’EURIBOR del mes anterior a la revisió).

Qui l'estableix?

El càlcul de l’EURIBOR el fa The European Money Market Insitute.

Hi ha altres tipus de referència similars?

Sí. D’una naturalesa similar hi ha el London InterBank Offered Rate (LIBOR), que és un tipus d’interès d’oferta dels dipòsits interbancaris del mercat londinenc. A més, hi ha altres índexs de referència.

Quina relació hi ha entre l'EURIBOR 12M i els tipus d'interès del BCE?

El BCE no fixa l’EURIBOR, però les seves decisions el determinen. Podríem dir que l’EURIBOR 12M d’avui reflecteix en certa manera la mitjana a què s’espera que estiguin els tipus a més curt termini, per exemple, el €STR, que és el tipus interbancari a un dia, durant els pròxims 12 mesos, més una prima.

Aquesta prima reflecteix diversos elements, com el risc de contrapartida esperat, el grau de liquiditat del sistema financer o la incertesa sobre la política monetària, entre altres factors.

El €STR, al seu torn, està estretament lligat al tipus d’interès sobre la facilitat de dipòsit (depo), fixat pel BCE, de tal manera que quan el depo augmenta (o disminueix), també ho fa el € STR, més o menys en la mateixa magnitud. Així, doncs, l’EURIBOR 12M depèn del que els mercats financers esperen que passi amb els tipus d’interès oficials del BCE.

Per què ha repuntat l'EURIBOR durant el 2022?

L’augment de l’EURIBOR 12 mesos des de principis d’any s’ha produït per un notable canvi en les expectatives dels mercats sobre quins moviments farà el BCE amb els tipus d’interès oficials per lluitar davant les elevades i persistents taxes d’inflació a la zona euro (en el 8,6% el juny).

Davant l’augment de la inflació, el Banc Central Europeu ha respost amb un pla de retirada progressiva dels estímuls monetaris: en primer lloc, a través del cessament de les compres netes d’actius a principis de juliol i, en segon lloc, mitjançant pujades graduals dels tipus d’interès oficials, amb l’objectiu de finalitzar el període de tipus negatius durant el tercer trimestre del 2022.

Quina importància té l'EURIBOR en el dia a dia de llars i empreses?

L’EURIBOR s’utilitza com a referència en els préstecs hipotecaris, els préstecs sindicats i les emissions de deute a tipus variable, entre altres instruments financers.

En el cas dels préstecs hipotecaris, l’Associació Hipotecària Espanyola calcula que aproximadament 3,7 milions d’hipoteques a Espanya (d’una cartera viva total de 5,5 milions, és a dir, al voltant de tres quartes parts) tenen l’EURIBOR 12 mesos com a índex de referència.

Accepto les condicions d'ús.