SOSTENIBILITAT

Les abelles, l’ingredient necessari per a la supervivència del planeta

Temps de Lectura: 4 minuts

Les abelles, l’ingredient necessari per a la supervivència del planeta
Avatar

CaixaBank

26 Juny, 2023


“No hi ha cap planeta B” és una afirmació que hem interioritzat davant de l’escenari de l’escalfament global. Només tenim un planeta Terra i les alteracions en la climatologia i biodiversitat posen en risc la supervivència.

Una de les claus per salvar-lo mesura amb prou feines un centímetre i mig, comença per A i té a les ales molt més del que imaginem: l’abella té un paper fonamental. Però, per què? Aquí t’aportem quatre motius.

1. Les abelles són fonamentals en la pol·linització

Anomenem pol·linització al procés pel qual es transfereix el pol·len de les parts masculines d’una planta a les parts femenines. Aquest procés és al darrere de la reproducció de les plantes. Es calcula que el 90 % de les flors té l’ajuda d’un pol·linitzador per completar el procés.

Encara que hi ha moltes espècies que poden participar en aquest procés, el 80 % de les pol·linitzacions animals correspon a les abelles.

2. Aporten diversitat als aliments

Ja hem vist com n’és d’important paper de les abelles en el procés, però la seva participació és especialment important quan parlem de diversitat. Les abelles viatgen i poden traslladar el pol·len d’un exemplar distant al gineceu d’un altre exemplar: és el que es diu pol·linització creuada. Aquest tipus de pol·linització ofereix collites més grans i nombroses, i, sobretot, promou un major grau de diversitat genètica en les plantes, cosa que les fa més adaptables i resistents.

3. Són responsables de la seguretat alimentària

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, les abelles garanteixen millors collites en qualitat i quantitat. L’Organització Mundial de l’Alimentació (FAO) indica que les abelles contribueixen al 35 % del total de la producció agrícola mundial, pol·linitzant 87 dels 115 principals cultius alimentaris d’arreu del món. A més, afegeix que el 75 % dels cultius mundials que produeixen fruites i llavors per al consum humà depenen totalment o parcialment dels pol·linitzadors.

4. Contribueixen a la biodiversitat

Les abelles no només tenen un paper destacat en la pol·linització d’espècies per a l’agricultura, sinó també en espècies silvestres. Per això, també són essencials perquè el nostre planeta sobrevisqui. La pol·linització creuada és fonamental per mantenir la diversitat genètica de les plantes silvestres, perquè les fa més resistents a les adversitats i més adaptables a canvis. És aquesta flora i els seus fruits els que ofereixen aixopluc i aliment a milers d’espècies animals, per la qual cosa, la tasca de l’abella com a pol·linitzador és un pilar en la cadena alimentària i en la supervivència dels ecosistemes. En segon lloc, les plantes tenen un paper decisiu en el manteniment dels recursos hídrics, una altra basa més en la protecció dels ecosistemes.

Cal tenir en compte que, a més de la mel·lífera (productora de mel, que viu en ruscos), hi ha nombroses espècies d’abelles silvestres (la majoria són solitàries, no viuen en comunitat). A la nostra latitud, les abelles silvestres pol·linitzen el 75 % de les plantes silvestres i cultivades. Mel·líferes i silvestres solen alternar entre matolls, flors i fruites, alternen la seva tasca segons la floració de les plantes i asseguren la pol·linització creuada.

Les amenaces per a les abelles

Les abelles productores de mel tenen una població estable, són les silvestres les que estan amenaçades per diversos factors:

 • Ús incorrecte de pesticides i herbicides: la Unió Europea (UE) ja ha prohibit l’ús d’alguns químics que són perjudicials per a les abelles.
 • Agricultura intensiva: la falta de diversitat o de flors afecta negativament les abelles.
 • Plagues i malalties: àcars, virus o bacteris afecten les abelles, especialment si tenen el sistema immunitari debilitat per altres factors.
 • Alteració dels hàbitats: l’agricultura extensiva i paisatges de jardins urbans no tenen flors perennes que serveixin d’aliment a les abelles, i això n’altera l’alimentació.
 • Canvi climàtic: altera espècies i cicles de les plantes, i influeix adversament en l’alimentació de les abelles, i també en el seu benestar.

Què fer per protegir les abelles?

La FAO facilita una sèrie de recomanacions per ajudar les abelles a sobreviure, per poder seguir gaudint dels seus beneficis.

 • Si tens un jardí, escull flors autòctones que floreixin en diferents moments de l’any.
 • Adquireix mel de productors locals i sostenibles.
 • Deixa un bol amb aigua neta perquè beguin a l’estiu.

Si ets agricultor o apicultor, aconsella:

 • Reservar alguna àrea com a hàbitat natural per a les abelles.
 • Crear barreres vegetals.
 • Redueix l’ús de pesticides.
 • Facilita’n l’acolliment.
 • Disposa atractius de cultiu al voltant del camp.
Accepto les condicions d'ús.