ECONOMIA

Autoconsum energètic per impulsar el medi rural

Temps de Lectura: 5 minutos

Autoconsum energètic per impulsar el medi rural
Avatar

CaixaBank

10 Juliol, 2019


El despoblament de les zones rurals és un autèntic problema. De fet, pràcticament es podria qualificar d’epidèmia mundial. L’ONU calcula que el 2050 el 68 % de la població global viurà en zones urbanes. A Espanya, el Banc Mundial calcula que actualment aquest percentatge ja és del 80 %. Això significa que al 90 % del territori només viu el 20 % de la població del país.

El medi rural guarda molts tresors que es perdran si aquesta situació no canvia. Per exemple, un immens patrimoni històric, cultural i gastronòmic. A més, és en aquestes zones on es desenvolupa una important activitat econòmica, la relacionada amb el sector agropecuari, que es veu amenaçada per l’èxode a les ciutats.

Aquesta tendència suposa la pèrdua de llocs de treball, la destrucció de teixit social i també l’agreujament dels desequilibris territorials. Comporta un cercle viciós en què es deterioren l’economia, les infraestructures i les condicions de vida, de manera que al seu torn es produeix un major despoblament, segons adverteix el Consell Econòmic i Social en el seu informe El Medio Rural y su Vertebración Social y Territorial.

Convertir l’Espanya buidada en una Espanya pròspera és essencial i prioritari. Fer-ho de manera sostenible és, a més, imprescindible. No s’ha d’oblidar que un dels reptes principals que afronta el planeta és combatre el canvi climàtic, una meta que forma part dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) enunciats per l’ONU.

Per conjugar desenvolupament rural i sostenibilitat, el suport als seus habitants és fonamental. Cal estar al seu costat a l’hora de posar en marxa els seus projectes i ajudar-los a convertir-los en activitats rendibles i sostenibles. En aquesta tasca, en què CaixaBank està implicada a través d’AgroBank, ha sorgit un aliat inesperat: l’autoconsum energètic és una de les claus que ajudaran a desenvolupar una economia agrària pròspera i sostenible.

Com pot ajudar l'autoconsum al medi rural

Els empresaris del medi rural, especialment els relacionats amb explotacions agropecuàries, afronten una interessant oportunitat en l’autoconsum energètic. Es tracta d’invertir en la instal·lació de sistemes d’energies renovables, que els permetran fer evolucionar els seus negocis cap a models més responsables, sostenibles i eficients. Els exemples més coneguts són les granges de panells solars, els parcs eòlics o el desenvolupament de sistemes de generació d’energia a partir de biomassa.

Entre els avantatges que representa l’autoconsum per al sector agrari destaca la reducció dels costos energètics. Aquest tipus de solucions pot suposar estalvis del 30 % en aquests costos o fins i tot a l’autosuficiència energètica de les explotacions. A més, eviten la dependència d’aquests negocis de la volatilitat dels preus de la llum i la incertesa associada.

D’altra banda, l’aposta per energies renovables en el sector agrari redueix la dependència de les importacions de combustibles com el petroli o el gas. Els seus avantatges mediambientals són indubtables, així com la seva contribució a la construcció de sistemes de producció sostenibles. Fins i tot el desenvolupament mateix d’aquest sector pot dinamitzar el mercat de treball en les zones rurals, vinculat a la producció, instal·lació i manteniment dels sistemes d’autoconsum.

El RDL 15/2018, l'impuls que faltava

Si aquest model de producció energètica té tants avantatges, per què arrenca ara? La resposta es troba en una llei aprovada el mes de novembre passat. El Reial decret llei 15/2018, relatiu a l’autoconsum, va arribar per eliminar, entre altres traves, el conegut com a «impost al sol».

Aquesta disposició obligava als usuaris de solucions d’autoconsum a pagar peatges fins i tot si no consumien electricitat de la xarxa general. A més, l’anterior legislació impedia l’ús col·lectiu d’instal·lacions d’autoconsum. Aquestes circumstàncies desincentivaven la seva implantació.

Amb l’arribada de la nova norma, el nombre de sol·licituds per instal·lar solucions d’autoconsum al camp es va multiplicar per deu. A la seguretat jurídica que aporta el nou reial decret llei cal sumar una altra circumstància: l’aposta decidida de la Unió Europea per la producció d’energies renovables. De fet, un acord entre el Consell de Ministres i el Parlament Europeu assolit el juny de 2018 fixa que la quota mínima d’energies renovables en el territori ha de ser del 32 % per a 2030.

En paral·lel a la legislació, el preu dels panells solars també ha anat evolucionant en els últims anys, i és cada cop menor. Això suposa que instal·lar avui aquestes solucions pot resultar un 80 % més barat que fa deu anys. Una circumstància que augmenta la rendibilitat d’aquestes inversions.

Finançament, la peça necessària

L’aprofitament per part dels empresaris rurals dels avantatges de l’autoconsum energètic suposa reduir en part els desequilibris territorials que s’observen en diversos àmbits. Mentre que els negocis instal·lats a les ciutats poden accedir en condicions avantatjoses a una oferta àmplia i variada d’energia, no ocorre el mateix al món rural.

En aquestes circumstàncies, és fonamental que els empresaris i emprenedors agraris puguin comptar amb els fons necessaris per posar en marxa les seves solucions d’autoconsum. Amb aquest objectiu, CaixaBank, a través d’AgroBank, la seva àrea de negoci dirigida al sector agrari, ha llançat recentment una línia de finançament de 100 milions d’euros per a inversions en sistemes d’energies renovables per a l’autoconsum.

Aquesta eina ha estat dissenyada per satisfer les necessitats específiques d’aquells que es troben amb dificultats per al proveïment d’energia o que desitgen millorar la seva eficiència energètica.

Aquesta és una més de les accions que duu a terme l’entitat per col·laborar amb el desenvolupament del medi rural. Amb aproximadament 1.000 oficines rurals, CaixaBank ofereix als habitants d’aquestes zones productes a la seva mida, a més de promoure activitats i acords amb diferents organitzacions. Crèdits, assegurances o plans de pensions són alguns dels instruments que l’entitat ofereix a la població rural.

Desenvolupar l’economia en aquestes zones és fonamental per trencar el cercle viciós de l’èxode a les ciutats. També per defensar maneres de viure i valors molt positius per a tota la societat.

Accepto les condicions d'ús.