ECONOMIA

Autònom: estàs obligat a presentar la declaració de la renda?

Temps de Lectura: 3 minuts

Autònom: estàs obligat a presentar la declaració de la renda?
Avatar

Pedro Rodríguez Mateo

Asesoría Fiscal CaixaBank

13 Març, 2023


L’any ha arrencat amb algunes novetats per als autònoms que val la pena conèixer, començant per quins estan obligats a fer la declaració de la renda el 2023, que no seran els mateixos aquest any que el 2024.

Quins autònoms han de fer la declaració de la renda el 2023?

El primer dubte de moltes de les persones que acaben de començar la seva aventura en l’autoocupació és si han de presentar o no la declaració anual de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). Més encara aquest any, amb l’entrada en vigor dels canvis introduïts pel Govern al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), que afectarà molta gent.

La realitat és que, actualment, gairebé tots els autònoms estan obligats a fer la declaració de la renda. Això és així perquè són escassos els que es troben dins l’excepció que té en compte la legislació. Segons la Llei 35/2006 , que és la que regula l’IRPF, aquest any només estarien exempts de tramitar-la aquells els rendiments per activitats econòmiques dels quals no hagin superat els 1.000 euros en el seu conjunt i pèrdues patrimonials de quantia igual o superior a 500 euros durant l’exercici passat.

D’aquesta manera, queden eximits de fer la declaració de la renda ben pocs autònoms. Per exemple, els que hagin començat la seva activitat durant els últims mesos del 2022 i gairebé no hagin rebut ingressos. També els qui estiguin patint una situació crítica o aquells que s’hagin endeutat. I si es volen acollir a la deducció per inversió en habitatge habitual o per un compte estalvi-empresa, fins i tot ells hauran de fer la declaració.

Això sí, no tenir l’obligació de fer la declaració de la renda no significa que els estigui prohibit. De fet, si la lliuren podrien accedir a les diferents deduccions previstes per l’Estat i les CA —com les esmentades—, sempre que compleixin tots els requisits que demana Hisenda.

Aquesta és la situació per a la declaració que cal presentar la primavera del 2023, és a dir, la propera que caldrà fer, ja que es referirà a l’exercici fiscal del 2022.

Quins autònoms hauran de presentar la declaració de la renda el 2024?

A partir de l’any vinent —renda 2023, que cal presentar entre l’abril i el juny de 2024— s’elimina fins i tot la petita exempció que tenia en compte la llei i tots els autònoms estaran obligats a fer la declaració de la renda.

És el que dictamina el Reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol de 2022. La norma modifica l’article 96.2 de la Llei de l’IRPF i estableix l’obligació de declarar per a totes les persones físiques que hagin estat donades d’alta com a autònoms en qualsevol moment a partir del dia 1 de gener de 2023.

És a dir, encara que una persona es doni d’alta com a autònoma només un mes entre gener i desembre de 2023 per facturar un negoci puntual de 300 euros, el 2024 estaria obligada a presentar la declaració de l’IRPF.

D'on venen aquests canvis?

Aquesta novetat és una conseqüència del canvi al sistema de cotització per ingressos reals previst pel pla de reforma de la Seguretat Social.

La majoria de les novetats introduïdes es refereixen a l’àmbit de les prestacions i cotitzacions, però també s’inclou alguna nova obligació fiscal, com, precisament, l’obligació de presentar la declaració de la renda independentment dels rendiments obtinguts i del temps durant el qual s’hagi estat donat d’alta en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms, o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.

De fet, declarar els ingressos, siguin quins siguin, és necessari perquè la Tresoreria pugui determinar la quota de cotització que l’autònom haurà de pagar l’any següent. En aquest sentit, la novetat més destacable és que, amb el nou sistema, l’autònom pot modificar la seva quota ajustant-se a les variacions dels seus rendiments a través del portal Import@ss.

Per fer-ho, disposa de sis finestres temporals durant l’any —cada dos mesos— i, una vegada introduïts els rendiments previstos, la seva base de cotització es determinarà automàticament. Al mateix web també hi ha un simulador anònim per calcular en quin dels quinze trams amb diferents bases es col·loca el treballador i, per tant, les quotes que haurà d’ingressar en funció dels seus rendiments nets.

Els primers trams suposaran una rebaixa de la quota respecte de la base mínima actual, mentre que augmentarà per als rendiments més alts; tot això, de manera progressiva els pròxims tres anys. En finalitzar l’any, l’autònom podrà tornar o reclamar diners en cas que els seus rendiments nets estiguin per sota o per sobre de les seves previsions. L’objectiu consisteix a arribar a la implantació d’un model d’ingressos reals en els pròxims nou anys.

Accepto les condicions d'ús.