ECONOMIA

CaixaBank assumeix, en un sol trimestre, tot l’impacte del RDL 2/2012 de la reforma financera, i guanya 48 milions

Temps de Lectura: 5 minutos

Avatar

CaixaBank

19 Abril, 2012


L’entitat ha millorat tots els seus marges, amb un creixement del 25,3% del marge d’explotació, del 10,2% del marge d’interessos i del 8,3% del marge brut.

Aquestes són algunes de les dades més rellevants presentades avui:

  • Sòlida generació de resultats. El marge d’explotació arriba fins els 889 milions, un 25,3% més respecte el primer trimestre de 2011. La generació de resultats i la disponibilitat del fons genèric, de 1.835 milions, han permès absorbir, íntegrament en el primer trimestre, el total de provisions estimades pels nous requeriments del Reial Decret Llei 2/2012 (2.436 milions). Després d’aquest impacte, el resultat del Grup CaixaBank és de 48 milions (-84%).
  • El marge d’interessos creix un 10,2%. El marge d’interessos continua la tendència positiva iniciada en la segona meitat de 2011 i puja fins a 883 milions, amb un creixement del 10,2% respecte el mateix període de l’any anterior.
  • Manté la seva elevada solvència i augmenta la liquiditat. L’entitat consolida la seva solvència, amb un Core Capital (Basilea II) del 12,4%, i eleva la liquiditat, element clau de l’estratègia de CaixaBank, fins els 29.436 milions, un 10,6% dels actius totals.
  • Gestió rigorosa del risc i qualitat dels actius. La gestió anticipada i adequada dels riscos i l’elevada qualitat de la cartera creditícia mantenen a CaixaBank en una posició millor que la del sector, amb una ràtio de morositat del 5,25%, i una ràtio de cobertura del 61%.
  • Acord d’integració de Banca Cívica: Lideratge a Espanya. L’operació, subjecta a l’aprovació dels òrgans de govern i els reguladors, formarà l’entitat financera líder a Espanya, amb uns actius de 342.000 milions, més de 14 milions de clients i una quota de mercat en dipòsits del 14%, en crèdit del 13,4% i del 10,5% en total d’actius.

L’informació completa dels resultats està disponible per a la seva consulta a la sala de Premsa de CaixaBank.

Accepto les condicions d'ús.

Comentaris

Enviar comentari