ECONOMIA

Novetats per a autònoms 2023: aprèn a calcular la teva quota

Temps de Lectura: 7 minuts

Novetats per a autònoms 2023: aprèn a calcular la teva quota
Avatar

Pedro Rodríguez Mateo

Asesoría Fiscal CaixaBank

13 Febrer, 2023


Si ets autònom, ja deus saber que aquest 2023 serà un any de canvis. Amb la reforma posada en marxa des de l’1 de gener d’aquest any, les quotes que s’aporten a la Seguretat Social varien en funció dels rendiments nets esperats i partint de 15 trams.

Si vols saber quines són les claus d’aquesta reforma, presta atenció, perquè aquí t’expliquem els canvis que més t’afectaran a partir d’aquest any.

Nou sistema de cotitzacions

Els professionals que treballin per compte propi hauran de calcular els seus rendiments nets per saber a quin tram adherir-se.

Hi ha 15 trams de cotització, que van des dels 670 euros mensuals (o menys) fins als superiors a 6.000 euros mensuals. Ara bé, els trams es basen en els ingressos reals del professional, que també s’anomenen rendiments nets. És a dir, els ingressos bruts menys les despeses deduïbles (excloent-ne la mateixa quota). A la taula següent, veiem com quedarien les quotes amb el nou sistema:

TRAMS QUOTA MÍNIMA QUOTA MÁXIMA
Menys de 670 €/mes 234,51 € 265,09 €
670,01 – 900 €/mes 265,10 € 280,80 €
900,01 – 1.166,69 €/mes 280,39 € 364,01 €
1.166,70 – 1.300 €/mes 296,71 € 405,60 €
1.300,01 – 1.500 €/mes 299,76 € 468,00 €
1.500,01 – 1.700 €/mes 299,76 € 530,40 €
1.700,01 – 1.850 €/mes 316,08 € 577,20 €
1.850,01 – 2.030 €/mes 321,18 € 633,36 €
2.030,01 – 2.330 €/mes 326,27 € 726,96 €
2.330,01 – 2.760 €/mes 336,47 € 861,12 €
2.760,01 – 3.190 €/mes 356,86 € 995,28 €
3.190,01 – 3.620 €/mes 377,25 € 1.129,44 €
3.620,01 – 4.050 €/mes 397,65 € 1.263,60 €
4.050,01 – 6.000 €/mes 428,24 € 1.402,60 €
Més de 6.000 €/mes 428,24 € 1.402,60 €

Com veiem, podem escollir una quota dins la forquilla que la Seguretat Social estableix per al nostre tram. Aquesta elecció determinarà la base de cotització i la quantitat de les prestacions futures que tindrà l’autònom. Aquestes prestacions són:

 • Baixa mèdica per malaltia comuna i accident no laboral
 • Baixa mèdica per malaltia professional o accident laboral
 • Naixement i cura d’un menor
 • Risc durant l’embaràs i lactància
 • Incapacitat permanent
 • Viduïtat i orfandat
 • Cessament d’activitat per causes involuntàries
 • Jubilació

Perquè ho vegis més clar, farem una simulació de la base de cotització que tindríem, en els rangs més baix i més alt de la forquilla, amb uns ingressos reals estimats de 1.400 €/mes. Recorda que la quota mensual, que és el que s’ha de pagar, és el 31,20% de la base de cotització:

INGRESSOS REALS TRAM BASE DE COTITZACIÓ QUOTA MENSUAL
1.400 €/mes 1.300,01 – 1.500 €/mes 960,78 € 299,76 €/mes
1.400 €/mes 1.300,01 – 1.500 €/mes 1.500,00 € 468,00 €/mes

Simulador de la quota d'autònoms de la Seguretat Social

Per facilitar el trànsit al nou sistema, la Seguretat Social ha publicat un simulador que, de manera orientativa, et pot ajudar a calcular la quota que hauràs de pagar.

Per fer la teva simulació, simplement has d’accedir a aquesta calculadora, en què trobaràs enllaços d’ajuda i informació, escollir el teu tram (partint dels rendiments nets estimats), i triar la teva quota dins el rang que et permet la calculadora. Més avall, t’apareixeran la base de cotització i un desglossament de les aportacions que fas a diferents conceptes (contingències comunes, contingències professionals, cessament d’activitat, formació professional i mecanisme d’equitat intergeneracional), i també les prestacions a les quals tindràs dret.

Aquesta eina pot ser molt útil, sobretot tenint en compte que les quotes tornaran a canviar el 2024 i el 2025.

Nova tarifa plana de 80 euros

Aquesta tarifa plana afectarà les persones que iniciïn la seva activitat com a autònoms el 2023 i consisteix en una aportació de 80 euros durant els primers dotze mesos d’activitat.

Aquesta quota es podrà mantenir durant els dotze mesos següents, sempre que el professional obtingui uns ingressos nets inferiors al salari mínim interprofessional. Després d’aquest període inicial, l’autònom passarà al nou sistema de cotització per trams en funció dels seus ingressos reals, que hem citat anteriorment.

Què passarà llavors amb la tarifa plana de 60 euros? Des de l’1 de gener ha desaparegut. Això vol dir que no se’n poden beneficiar les noves altes, però sí que poden seguir gaudint-la les persones que no hagin esgotat el seu termini (per exemple, les persones que s’hagin donat d’alta com a autònoms l’octubre del 2022).

Quota Zero a Andalusia, Madrid, Múrcia i les Balears

Per ajudar a la transició al nou sistema, algunes comunitats han decidit establir una quota zero vinculada a la tarifa plana de 80 euros.

Andalusia, Madrid i Múrcia bonificaran la totalitat de les quotes de la Seguretat Social dels seus nous autònoms a partir de 2023 i fins a un total de vint-i-quatre mesos. Les Balears també ho farà, encara que exclusivament als menors de trenta-cinc anys i a les dones emprenedores. Aquesta quota zero comportarà, per als seus beneficiaris, un estalvi de 960 euros durant el primer any, i en cas que també es puguin beneficiar d’aquesta bonificació durant el segon any d’activitat, l’estalvi total serà de 1.920 euros. Si resideixes en alguna d’aquestes comunitats, informa’t sobre els requisits autonòmics i les opcions per beneficiar-te d’aquesta quota zero.

Rebaixes que afecten l'IRPF

Els Pressupostos General de l’Estat de 2023 contenen les mesures següents en l’àmbit tributari.

 • Augmenta 2 punts la deducció per a despeses deduïbles de difícil justificació, que passa del 5 % al 7 %.
 • S’eleva un 5 % el rendiment net de mòduls per a autònoms i es prorroguen un any els límits vigents d’exclusió al sistema de mòduls.
 • A més, es rebaixa l’impost de societats, del 25 % al 23 % per a les pimes que tinguin un import del volum de negoci inferior a un milió d’euros durant el període impositiu anterior.

Kit digital per a autònoms

Des del passat 20 d’octubre està oberta la convocatòria del programa kit Digital, gràcies al qual autònoms i micropimes rebran ajudes de fins a 2.000 euros per digitalitzar-se. L’ajuda es podrà sol·licitar fins al 20 d’octubre del 2023 o fins que s’esgotin els fons, per la qual cosa et deixem aquí la convocatòria, perquè no deixis passar aquesta oportunitat.

Accepto les condicions d'ús.