ECONOMIA

Calendari 2023 per tenir la teva situació fiscal al dia

Temps de Lectura: 5 minuts

Calendari 2023 per tenir la teva situació fiscal al dia
Avatar

Pedro Rodríguez Mateo

Asesoría Fiscal CaixaBank

10 Gener, 2023


Per tenir els impostos al dia, et deixem les dates més significatives del 2023 per presentar les liquidacions i declaracions.

Gener

De l’1 al 20 de gener:

 • Retencions a treballadors i professionals del 4t trimestre del 2022 (model 111)
 • Declaració trimestral de retencions per lloguers del 4t trimestre del 2022 (model 115)
 • Declaració trimestral de retencions de rendiments de capital mobiliari corresponents al 4t trimestre del 2022 (model 123)

De l’1 al 30 de gener:

 • Liquidació IRPF (trimestre 4 – Estimació directa, model 130)
 • Liquidació IRPF (trimestre 4 – Tributació per mòduls, model 131)
 • Autoliquidació IVA (model 303)
 • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (model 349)
 • Resum anual IVA (model 390, que s’ha d’adjuntar al model 303)

De l’1 al 31 de gener:

 • Model anual de retencions per lloguers (model 180)
 • Model anual de retencions a treballadors i professionals (IRPF, model 190)
 • Resum anual de les declaracions trimestrals del model 111 (model 193)
 • Entitats en règim d’atribució de rendes (comunitat de béns, model 184)

Febrer

De l’1 al 28 de febrer:

 • Model anual d’operacions amb tercers (model 347)

Març

De l’1 al 31 de març:

 • Declaració de béns i drets situats a l’estranger (model 720)

Abril

De l’1 al 20 d’abril:

 • Retencions a treballadors i professionals corresponents al primer trimestre del 2023 (model 111)
 • Retencions de la trimestral de retenció per lloguers corresponents al primer trimestre del 2023 (model 115)
 • Declaració trimestral de retencions de rendiments de capital mobiliari del primer trimestre del 2023 (model 123)
 • Liquidació IRPF (trimestre 1 – Estimació directa, model 130)
 • IRPF autònoms (trimestre 1 – Estimació objectiva, model 131)
 • Primer pagament fraccionat de l’impost sobre societats (model 202)
 • Autoliquidació IVA (trimestre 1 del 2023, model 303)

Juny

De l’1 d’abril al 30 de juny:

 • Presentació de la declaració de la renda de l’any 2022 (model 100)
 • Presentació de la declaració de l’impost sobre patrimoni de l’any 2022 (model 714)

Juliol

De l’1 al 20 de juliol:

 • Retencions a treballadors i professionals corresponents al segon trimestre del 2023 (model 111)
 • Retencions de la trimestral de retenció per lloguers (trimestre 2, model 115)
 • Declaració trimestral de retencions de rendiments de capital mobiliari (trimestre 2, model 123)
 • Liquidació IRPF (trimestre 2 del 2013 – Estimació directa, model 130)
 • IRPF autònoms (trimestre 2 del 2023, model 131)
 • Autoliquidació IVA (trimestre 2, model 303)
 • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries referent al juny (model 349)

Fins al 25 de juliol:

 • Declaració anual del 2022. Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural (els models que cal presentar segons correspongui són: 200 , 206 , 220).

Octubre

De l’1 al 20 d’octubre:

 • Retencions a treballadors i professionals corresponents al tercer trimestre del 2023 (model 111)
 • Retencions de la trimestral de retenció per lloguers professionals corresponents al tercer trimestre del 2023 (model 115)
 • Declaració trimestral de retencions de rendiments de capital mobiliari professionals corresponent al tercer trimestre del 2023 (model 123)
 • Liquidació IRPF (trimestre 3 del 2023 – Estimació directa, model 130)
 • IRPF autònoms (trimestre 3 del 2023, model 131)
 • Segon pagament fraccionat de l’impost sobre societats (model 202)
 • Autoliquidació IVA (trimestre 3 del 2023, model 303)

Fins al 31 d’octubre:

 • Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques (model 179)

Desembre

De l’1 al 20 de desembre:

 • Tercer pagament fraccionat de l’impost sobre societats (model 202)

Recorda que pots integrar el calendari en el teu Google Calendar a través de l’Agència Tributària.

Per ampliar informació relativa a les principals obligacions tributàries estatals, periòdiques i no periòdiques durant el 2023, pots consultar l’enllaç següent de l’Agència Tributària.

Accepto les condicions d'ús.