Calendari 2024 per tenir la teva situació fiscal al dia

Temps de Lectura: 5 minuts

Calendari 2024 per tenir la teva situació fiscal al dia
Avatar

Pedro Rodríguez Mateo

Asesoría Fiscal CaixaBank

15 Gener, 2024


Per tenir els teus impostos al dia, et deixem les dates més significatives per presentar les teves liquidacions i declaracions. Aquest calendari fiscal 2024 t’ajudarà en la teva planificació:

Gener

De l'1 al 22 de gener:

 • Retencions a treballadors i professionals del 4t trimestre de 2023 (model 111)
 • Declaració trimestral de retencions per lloguers del 4t trimestre de 2023 (model 115)
 • Declaració trimestral de retencions de rendiments de capital mobiliari corresponents al 4t trimestre de 2023 (model 123)

De l'1 al 30 de gener:

 • Liquidació IRPF (trimestre 4 – estimació directa, model 130)
 • Liquidació IRPF (trimestre 4 – tributació per mòduls, model 131)
 • Autoliquidació IVA (model 303)
 • Declaració recapitulativa (resum anual) d’operacions intracomunitàries (model 349)
 • Resum anual IVA (model 390, que s’ha d’adjuntar al model 303)

De l'1 al 31 de gener:

 • Model anual de retencions per lloguers (model 180)
 • Model anual de retencions a treballadors i professionals (IRPF, model 190)
 • Resum anual de les declaracions trimestrals del model 111 (model 193)
 • Entitats en règim d’atribució de rendes (comunitat de béns, model 184)
 • Declaració informativa anual de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques corresponent a l’exercici 2023 (model 179 )
 • Declaració informativa sobre saldos en monedes virtuals i sobre operacions amb monedes virtuals de l’exercici 2023 (models 172 i 173)

Febrer

De l'1 al 29 de febrer:

 • Model anual d’operacions amb tercers (model 347)

Març

De l'1 de gener al 31 de març:

 • Declaració informativa sobre monedes virtuals situades a l’estranger de l’exercici 2023 (model 721)

Abril

De l'1 de gener a l'1 d'abril:

 • Declaració de béns i drets situats a l’estranger (model 720)

De l'1 al 22 d'abril:

 • Retencions a treballadors i professionals corresponents al primer trimestre de 2024 (model 111)
 • Retencions de la trimestral de retenció per lloguers corresponents al primer trimestre de 2024 (model 115)
 • Declaració trimestral de retencions de rendiments de capital mobiliari del primer trimestre de 2024 (model 123)
 • Liquidació IRPF (trimestre 1 – estimació directa, model 130)
 • IRPF autònoms (trimestre 1 – estimació objectiva, model 131)
 • Primer pagament fraccionat de l’impost sobre societats (model 202)
 • Autoliquidació IVA (trimestre 1 de 2024, model 303)

Juliol

Del 3 d'abril a l'1 de juliol:

 • Presentació de la declaració de la renda de l’any 2023 (model 100)
 • Presentació de la declaració de l’impost sobre patrimoni de l’any 2023 (model 714)

De l'1 al 22 de juliol:

 • Retencions a treballadors i professionals corresponents al segon trimestre de 2024 (model 111)
 • Retencions de la trimestral de retenció per lloguers (trimestre 2, model 115)
 • Declaració trimestral de retencions de rendiments de capital mobiliari (trimestre 2, model 123)
 • Liquidació IRPF (trimestre 2 de 2024 – estimació directa, model 130)
 • IRPF autònoms (trimestre 2 de 2024, model 131)
 • Autoliquidació IVA (trimestre 2, model 303)
 • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries referent al juny (model 349)

Fins al 25 de juliol:

 • Declaració anual de 2023. Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural (els models que cal presentar segons correspongui són: 200, 206, 220)

Octube

De l'1 al 21 d'octubre:

 • Retencions a treballadors i professionals corresponents al tercer trimestre de 2024 (model 111)
 • Retencions de la trimestral de retenció per lloguers professionals corresponents al tercer trimestre de 2024 (model 115)
 • Declaració trimestral de retencions de rendiments de capital mobiliari corresponents al tercer trimestre de 2024 (model 123)
 • Liquidació IRPF (trimestre 3 de 2024 – estimació directa, model 130)
 • IRPF autònoms (trimestre 3 de 2024, model 131)
 • Segon pagament fraccionat de l’impost sobre societats (model 202)
 • Autoliquidació IVA (trimestre 3 de 2024, model 303)

Desembre

De l'1 al 20 de desembre:

 • Tercer pagament fraccionat de l’impost sobre societats (model 202)

Recorda que pots integrar el calendari en el teu Google Calendar a través de l’Agència Tributària.

Per ampliar informació relativa a les principals obligacions tributàries estatals, periòdiques i no periòdiques durant 2024, pots consultar l’enllaç següent de l’Agència Tributària.

Accepto les condicions d'ús.