INNOVACIÓ

Com i per què canvia Google el seu algoritme?

Temps de Lectura: 5 minutos

Com i per què canvia Google el seu algoritme?
Avatar

CaixaBank

07 Setembre, 2020


El mes de juny de 2019, Google va modificar el seu algoritme, cosa que el cercador fa de manera recurrent i sense donar massa explicacions per millorar els resultats de cerca. Aquesta vegada, tanmateix, els canvis van ser centrals i profunds (el que es coneix com una actualització Core Update) i van provocar diferències importants en els resultats de cerca de Google.

Les empreses segueixen de prop aquests canvis per aparèixer ben posicionades en el rànquing del cercador, perquè el trànsit a la pàgina web és fonamental per a l’èxit o el fracàs de qualsevol negoci. Google facilita informació en aquest web adreçada als webmasters de les empreses perquè puguin estar al corrent dels canvis de cada actualització. Analitzem els principals canvis de l’algoritme de Google i expliquem com funciona.

Com funciona l'algoritme de Google?

Hi ha molts elements que afecten el posicionament d’una pàgina web, factors que sumen o resten punts a l’hora d’aparèixer en les primeres pàgines de resultats de Google. El volum de continguts, el temps de càrrega de la pàgina o el disseny responsive, per exemple, en són alguns.

Les empreses han de conèixer les tècniques SEO per optimitzar el posicionament d’un web a Google. SEO és l’acrònim en anglès de Search Engine Optimization, o el que és el mateix, optimització per a motors de cerca. El SEO o trànsit orgànic respon a una metodologia per fer més comprensible i rellevant un web per als motors de cerca. Això també es pot aconseguir pagant tècniques SEM, Search Engine Marketing, però aquest ja és un altre tema.

Per al posicionament orgànic, Google utilitza un algoritme informàtic conegut amb el nom d’aranya (spyder o crawler) per cercar arxius desats en els seus servidors. Aquests robots es passegen per les pàgines web, recullen tota la informació que hi ha i la classifiquen a la seva base de dades (procés que rep el nom d’indexació). Els enllaços del text i les paraules clau són els principals delators d’aquestes aranyes. Quan creem contingut a Internet, cal tenir present que escrivim per als usuaris finals, però també per a aquestes aranyes.

Les SERP (Search Engine Results Pages), o pàgines de resultats de cerca, són aquelles que mostren els resultats que trobem en el cercador. Google no mostra a tots els usuaris els mateixos resultats davant d’una mateixa consulta. Això varia, principalment, en funció del patró de navegació de cada persona i de la seva geolocalització.

En els resultats de les cerques es combinen continguts posicionats de manera orgànica (a partir de tècniques SEO) i d’altres que es posicionen mitjançant pagament (tècniques SEM) i són senyalitzats com a “Ads” (anuncis).

Les principals tècniques SEO es basen en els hipervincles (linkbuilding) i les paraules clau (keywords). És important incloure’ls ambdós per escalar posicions. A més, Google insisteix a oferir (encara més amb el nou algoritme) un contingut original, útil i fiable per a l’usuari. Un text ideal per posicionar, segons Google, hauria de complir els requisits següents:

– Una extensió d’entre 300 i 800 paraules.

Paraules clau repartides per tot el text, però principalment en els diferents elements de titulació (títol i subtítols) i en les paraules en negreta.

Hipervincles a altres pàgines web (enllaços externs) i a la mateixa pàgina web (enllaços interns). Es recomana incloure més enllaços externs que interns.

– Combinar paràgrafs llargs amb d’altres més curts, o llistes, amb l’objectiu de fer els textos més comprensibles.

Quines són les principals novetats de l'últim canvi d'algoritme de Google?

L’última actualització Core Update introduïda en l’algoritme de Google castiga el copy paste (els continguts refregits d’una pàgina web a una altra) i el clickbait (els titulars que prometen grans expectatives que després no compleixen).

Per aconseguir-ho, Google insta els webmasters de les empreses a respondre 20 preguntes estructurades en quatre categories: qualitat, experiència, producció i comparativa. Totes es refereixen al contingut de la pàgina web, i és que el contingut continua sent el rei. Entre altres preguntes, hi ha les següents:

– El contingut proporciona informació original, informes, recerca o anàlisi?

– Si el contingut es basa en altres fonts, evita simplement copiar o reescriure aquestes fonts i, en canvi, proporciona un valor addicional i originalitat substancials?

– El contingut presenta informació d’una manera que faci que vulgui confiar-hi, com ara fonts clares, evidència de l’experiència involucrada, antecedents sobre l’autor o el lloc on es publica?

– El contingut està lliure de problemes ortogràfics o estilístics?

– El contingut proporciona un valor substancial en comparació d’altres pàgines en els resultats de cerca?

Algunes pàgines web amb contingut poc rellevant i dubtós, com la del Daily Mail, van perdre fins a un 50 % del trànsit web orgànic després de l’actualització de l’algoritme de Google. Per tant, si vols optimitzar el posicionament de la teva empresa a Google, recorda oferir un contingut original, útil i fiable per a l’usuari. I no perdis de vista les actualitzacions, menors i majors, de l’algoritme de Google.

Accepto les condicions d'ús.