ECONOMIA

Deduccions per obres per reduir la demanda de calefacció i de refrigeració a la llar

Temps de Lectura: 2 minuts

Deduccions per obres per reduir la demanda de calefacció i de refrigeració a la llar
Avatar

CaixaBank

19 Setembre, 2022


Davant les previsions d’un hivern dur a causa de l’elevada incertesa al voltant dels subministraments d’energia derivada de la guerra d’Ucraïna, moltes llars s’han apressat a fer reformes a casa que permetin reduir la demanda de la calefacció i la refrigeració.

Aquestes obres per guanyar en eficiència energètica desgraven en la declaració de la renda, sempre que serveixin per reduir la demanda de calor i fred de la llar.

Segons estableix el Reial decret llei 19/2021, de 5 d’octubre, per ser deduïbles, la reforma s’ha de dur a terme a l’habitatge habitual o a qualsevol altre habitatge de la teva titularitat que tinguis arrendat per a ús com a habitatge o possible lloguer. En aquest darrer cas, s’ha de llogar abans del 31 de desembre de 2023.

L’Agència Tributària recorda que no es podrà aplicar aquesta deducció per la part de l’obra que es faci en places de garatge, trasters, jardins, parcs, piscines i instal·lacions esportives i altres elements anàlegs. Tampoc a la part de l’habitatge que estigui afecta a una activitat econòmica.

Les obres que donen dret a la deducció són les que permeten reduir com a mínim en un 7 % la demanda de calefacció i de refrigeració de l’habitatge. Caldrà acreditar-ho amb un certificat d’eficiència energètica de l’habitatge emès per un tècnic competent abans de l’inici dels treballs i un cop finalitzats.

El termini límit per fer la reforma és el 31 de desembre de 2022.

El període impositiu en què cal aplicar la deducció serà aquell en què s’expedeixi el certificat d’eficiència energètica emes després de les obres. En qualsevol cas, el certificat s’ha d’expedir abans de l’1 de gener de 2023.

La base de la deducció són les quantitats satisfetes per les obres dutes a terme des del 6 d’octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2022 amb un màxim de 5.000 euros. El percentatge de deducció és el 20 %.

Despesa de les llars en energia

Més enllà de les deduccions, les reformes relacionades amb l’eficiència energètica ajuden les llars a reduir la seva factura en electricitat i gas.

Segons un informe del Banc d’Espanya, «l’energia consumida a la llar presenta característiques de bé essencial o de primera necessitat». Per això, si els preus pugen, les famílies tendeixen a fer ajustos poc significatius en la seva demanda i redueixen la seva despesa en altres béns o en el seu nivell d’estalvi.

«Davant un augment de la despesa nominal en energia consumida a la llar (que es presumeix a causa d’un increment de preus —del gas o de l’electricitat—), les famílies amb un matalàs modest de liquiditat han reduït la despesa en altres béns. Aquestes llars són, majoritàriament, les de rendes baixes, que, a més a més, estan més exposades davant variacions en el preu de l’energia, atès que per a aquestes llars la factura energètica absorbeix una proporció més gran dels seus ingressos», destaca l’estudi.

La Comissió Europea indica que el gas natural representa al voltant del 42 % de l’energia emprada per a la calefacció d’espais en els sectors residencial i domèstic. El petroli és el següent combustible fòssil més important per calefactar llars, amb un 14 %, mentre que el carbó representa al voltant del 3 %.

Accepto les condicions d'ús.