SOSTENIBILITAT

D’on prové l’energia que consumim a Espanya?

Temps de Lectura: 3 minuts

D’on prové l’energia que consumim a Espanya?
Avatar

CaixaBank

19 Setembre, 2023


T’has preguntat mai d’on ve l’energia elèctrica que consumeixes en el teu dia a dia? Només el 2022, a Espanya es van generar un total de 276.413 GWh d’electricitat, dels quals un 41% correspon a energies d’origen renovable, segons dades de Xarxa Elèctrica Espanyola (REE, per les seves sigles en castellà).

L'energia eòlica, reina en les renovables

Entre les energies renovables, la que més volum d’electricitat genera és l’energia eòlica, amb 61.194 GWh. Es dona la circumstància que el 2022 es va batre el rècord d’energia eòlica produïda a Espanya i es va convertir en la font renovable que més aporta, ja que suposa el 22,1% de la generació d’energia total.

En segon lloc, hi ha l’energia solar fotovoltaica, amb 27.902 GWh. Seguidament, la tercera font és l’energia hidràulica, amb 17.907 GWh, fins i tot tenint en compte que el 2022 ha estat un any especialment sec al nostre país.

D’altres renovables van generar 4.657 GWh, mentre que la solar tèrmica va arribar a 4.123 GWh. A més, destaca la producció de les plantes de turbinació de bombament, amb 3.776 GWh. Els residus no renovables van produir 1.900 GWh i els renovables 878 GWh. Tanca la relació l’energia hidroeòlica, amb 23 GWh generats.

El 59% del consum ve d'energies no renovables

D’altra banda, les energies no renovables van suposar el 59% de l’energia generada al nostre país, amb 68.137 GWh provinents de centrals de cicle combinat, la font que més aporta (24,7%) al total de la generació.

Del total, 55.984 GWh corresponen a centrals nuclears, 17.754 GWh originades per cogeneració, 7.765 GWh procedeixen del carbó i 2.548 GWh es produeixen a partir de motors dièsel. Les turbines de vapor van oferir al mix 1.207 GWh, mentre que les turbines de gas van aportar-ne 657.

Una dècada d'avenç de les renovables

Si retrocedim només una dècada, l’escenari és ben diferent. Encara que la generació el 2012 va ser relativament superior amb 283.119 GWh, les renovables en aquella època només representaven en 34% de tota la producció.

L’eòlica produïa 48.525 GWh, un 20% menys que avui dia. La solar fotovoltaica tenia un acompliment un 70% inferior al de l’actualitat, cosa que mostra un ampli creixement d’aquesta energia una vegada que s’han esvaït les restriccions legals a la seva explotació i que s’ha abaratit. Fa una dècada, les centrals hidràuliques produïen un 17% més que avui dia.

Si s’analitza la presència de les energies no renovables el 2012, veiem que l’energia nuclear era la font que més aportava, seguida del carbó, el consum del qual s’ha reduït un 86%. Aquesta caiguda respon al procés de descarbonització, dins el procés de transició ecològica al qual Espanya i els països del seu entorn estan fent front.

Font Generació 2022 Generació 2012
Hidràulica 6,5% 7,3%
Turbinació bombament 1,4% 1,1%
Nuclear 20,3% 20,7%
Carbó 2,8% 19,0%
Motors dièsel 0,9% 1,2%
Turbina de gas 0,2% 0,3%
Turbina de vapor 0,4% 0,9%
Cicle combinat 24,7% 14,5%
Hidroeòlica 0,0% 0,0%
Eòlica 22,1% 17,1%
Solar fotovoltaica 10,1% 2,9%
Solar tèrmica 1,5% 1,2%
Altres renovables 1,7% 1,3%
Cogeneració 6,4% 11,5%
Residus no renovables 0,7% 0,6%
Residus renovables 0,3% 0,3%
Generació total: 276.413 GWh 283.119 GWh

Què ens oferirà el futur?

El Govern d’Espanya ha actualitzat recentment el seu Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC) 2021-2030 i ha augmentat del 42% al 48% l’objectiu de producció renovable per al 2030 i del 74% al 81%, la potència renovable instal·lada.

En aquest sentit, es preveu un creixement en la inversió en aquestes energies per fer front a aquestes metes. Cal sumar la tendència creixent de l’autoconsum, que té com a objectiu arribar als 14 GW el 2030, una previsió que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) espera que fins i tot se superi.

A més, entre 2027 i 2035 s’ha calendaritzat el tancament progressiu de les centrals nuclears, encara que la crisi energètica derivada de la guerra d’Ucraïna podria endarrerir aquests tancaments.

Per tant, en els pròxims anys podríem veure canvis en aquests percentatges, amb més presència d’energies renovables, especialment eòlica i solar fotovoltaica, en l’energia que consumim.

Accepto les condicions d'ús.