ECONOMIA

Dret a l’atur per a les treballadores de la llar i ajudes als ocupadors: el que et cal saber

Temps de Lectura: 2 minuts

Dret a l’atur per a les treballadores de la llar i ajudes als ocupadors: el que et cal saber
Avatar

CaixaBank

10 Octubre, 2022


A partir de l’octubre, les treballadores domèstiques comptaran amb una millora dels seus drets laborals i socials, amb la possibilitat de rebre el subsidi de desocupació si es queden a l’atur, entre altres mesures. Així ho recull el Reial decret llei 16/2022 i s’aplica a tots els contractes en vigor i als que se subscriguin a partir d’ara. En aquest post et detallem els canvis principals.

Dret a atur

Fins ara, les treballadores adscrites al règim especial de treball domèstic no tenien dret a la prestació per desocupació si es quedaven sense feina. A partir d’ara, podran sol·licitar aquesta ajuda, com qualsevol treballador, a més d’altres ajudes assistencials quan no tinguin dret a la contributiva.

Acomiadament acreditat

El Reial decret llei 16/2022 suprimeix el desistiment, una figura que permetia un acomiadament sense motius. D’ara endavant, els ocupadors hauran d’aportar causes acreditades per a l’acomiadament, seguint el que estableix l’article 49.1 de l’Estatut dels treballadors, excepte en el que resulti incompatible amb les peculiaritats derivades del caràcter especial d’aquesta relació.

Així, doncs, la relació laboral de caràcter especial es podrà extingir per alguna de les causes següents, sempre que estiguin justificades:

En qualsevol cas, la indemnització per acomiadament es manté en dotze dies per any treballat (límit de sis mensualitats) i avís de vint dies quan la relació laboral superi l’any. Si la relació laboral és inferior a un any, l’avís ha de ser de set dies.

Cotitzacions

Els ocupadors de treballadores domèstiques hauran d’abonar el 20 % de la cotització per desocupació, de moment, fins a finals d’any. L’Estat aportarà el 80 % restant.

Això implica que es redueix l’import que els ocupadors han de pagar a la Seguretat Social per les seves dones de fer feines.

El Reial decret llei 16/2022 disposa, a més, un tipus de cotització per desocupació del 6,05 %, que s’aplicarà de l’1 d’octubre fins a finals del 2022. El 5 % de la quota correspon a l’ocupador, mentre que la treballadora n’assumirà l’1,05 %.

Per accedir a les prestacions, les treballadores hauran d’haver cotitzat almenys un any.

Ajudes a ocupadors

Els ocupadors obtindran una bonificació del 80 %, contribuint amb una quota del 0,2 % al Fons de Garantia Salarial (FOGASA), que s’encarregarà d’indemnitzar les treballadores en cas que no puguin abonar la indemnització o es declarin insolvents.

Alhora, es mantindran les ajudes fiscals, com la reducció mínima del 20 % en l’aportació empresarial a la cotització per contingències comunes. Aquesta bonificació, a més, s’ampliava fins ara al límit del 45 % per a les famílies nombroses.

A partir de l’1 d’octubre, altres ocupadors, en funció de la seva renda i patrimoni, poden elevar la bonificació al mateix límit.

Mig milió d'empleades domèstiques a Espanya

Segons dades del Govern d’Espanya, més d’un terç de les treballadores domèstiques superen els 55 anys, un 44 % són estrangeres i més de la meitat desenvolupen aquesta feina a temps parcial. El 95 % dels treballadors donats d’alta en el règim especial d’empleats de la llar de la Seguretat Social són dones.

Es calcula que 173.000 treballadores domèstiques no estan donades d’alta a la Seguretat Social, per la qual cosa no es podran beneficiar d’aquestes millores. La Seguretat Social té 394.171 afiliades al règim especial de dones de fer feines, encara que l’última enquesta de població activa (EPA) assenyalava que més de mig milió de persones declaraven estar treballant com a empleades domèstiques, apunta La Vanguardia.