ECONOMIA

Economia circular: De la «cultura d’un sol ús» a la «cultura del retorn»

Temps de Lectura: 5 minutos

Economia circular: De la «cultura d’un sol ús» a la «cultura del retorn»
Avatar

CaixaBank

28 Setembre, 2017


«Una Europa que utilitzi eficaçment els recursos.» És una de les set iniciatives emblemàtiques de l’Estratègia Europa 2020, l’agenda de la Unió Europea (UE) que vol aconseguir un creixement intel·ligent, sostenible i integrador per superar les deficiències de l’economia europea.


Segons les Nacions Unides, el 2050 la població mundial creixerà més del 30%, fins a assolir els 9.700 milions de ciutadans. Durant els últims anys, els recursos naturals del planeta s’han fet servir de forma intensiva per poder proveir tot el món, la qual cosa pot provocar que, en un futur, aquest model quedi obsolet. Per fer front a aquest nou repte i millorar l’eficiència dels recursos, la Unió Europea proposa diverses solucions com l’economia circular. Però, de què es tracta?

És un concepte econòmic que s’interrelaciona amb la sostenibilitat i el medi ambient i vol revolucionar el sistema de producció i consum. El seu objectiu és mantenir la utilitat i el valor dels recursos el màxim temps possible per reduir al mínim la generació de residus i optimitzar els estocs.D’aquesta manera es minimitzarien els perills que amenacen els ecosistemes i la salut humana i es fomentaria un ús més eficient dels recursos. El resultat, segons la Comissió Europea, seria la creació d’una «societat del reciclat».[/vc_column_text]

Objectiu: tancar el cicle de la vida

Segons la Fundación para la Economía Circular, es tractaria de crear una nova economia amb un sistema circular, basat en el principi de «tancar el cicle de vida» dels recursos. Aquest procés es pot executar a través de dues vies: crear productes biodegradables i donar un altre ús als materials que no es poden reciclar, com per exemple els mòbils. Així doncs, la cultura que utilitzem actualment d’«un sol ús» seria substituïda per la «cultura del retorn».

El nou paradigma apareix en un moment en què el sistema lineal –extracció, fabricació, utilització i eliminació– està arribant a uns nivells que poden provocar l’esgotament d’una sèrie de recursos naturals i combustibles fòssils. I quins són els beneficis d’aquest sistema? Els guanys no són només ambientals, sinó que l’economia circular també repercuteix en el creixement econòmic i la creació de llocs de treball.

Treballant per a una economia circular

Tot i que encara no s’ha elaborat ni consensuat una metodologia, Espanya està desenvolupant una Estratègia d’Economia Circular en línia amb l’europea, que s’elaborarà en coordinació amb totes les administracions competents.

No hi ha dubte que per garantir la bona salut del nostre planeta s’ha de treballar conjuntament, no només des de l’Administració pública. CaixaBank implanta any rere any iniciatives per eludir l’impacte que pugui provocar la seva activitat al medi ambient, com per exemple la reducció del consum de paper gràcies a la digitalització, ús de paper reciclat, recollida selectiva de residus, disseny ecoeficient de les noves edificacions i foment de la videoconferència.

Si vols saber més sobre l’economia circular i conèixer casos pràctics d’empreses que creen solucions sostenibles aplicant la innovació, visita http://www.laboratorioecoinnovacion.com/, un projecte de l’Obra Social ”la Caixa” i la Fundació Fòrum Ambiental.

[/vc_column][/vc_row]

Accepto les condicions d'ús.