ECONOMIA

Així es prepara Espanya per a convertir-se en el centre de la producció audiovisual europea

Temps de Lectura: 5 minutos

Així es prepara Espanya per a convertir-se en el centre de la producció audiovisual europea
Avatar

CaixaBank

01 Febrer, 2022


El sector audiovisual està en plena expansió en tots els seus formats i la producció audiovisual espanyola, amb la projecció internacional que ofereixen les plataformes digitals, té una oportunitat d’or.

Espanya, que ha passat de 38 sèries el 2015 a 75 el 2021, és el segon país europeu amb més producció de ficció. Segons les dades recollides per PwC a l’informe Entertainment and Media Outlook 2021-2025. España, es preveu un creixement sòlid i sostenible en la indústria d’entreteniment i mitjans, amb un increment del 5,0 % de la taxa de creixement anual compost al món i del 5,3 % a Espanya fins al 2025.

Aquest creixement impulsarà els diferents subsectors, en especial el vídeo a demanda i la publicitat a Internet, i suposarà per al nostre país uns ingressos de 31.737 milions d’euros el 2025.

Per ampliar aquesta projecció, el Govern va presentar el mes de març el pla “España, Hub Audiovisual de Europa”, integrat en l’agenda Espanya Digital 2025. Aquest pla té com a objectiu convertir Espanya en el primer hub audiovisual d’Europa, impulsant la producció nacional i atraient inversió i activitat econòmica.

El projecte, que considera el conjunt d’activitats i serveis del sector audiovisual en tots els seus formats (cinema, sèries, curts, publicitat, videojocs i animació), té prevista una inversió de 1.603 milions d’euros per al període 2021-2025 i la seva meta és augmentar un 30 % la producció audiovisual feta a Espanya.

Per aconseguir-ho, proposa una sèrie de mesures articulades al voltant de quatre eixos.

– Primer eix: digitalitzar, internacionalitzar i atreure inversors
– Segon eix: millora dels instruments financers i fiscals
– Tercer eix: disponibilitat de talent i desenvolupament de capital humà
– Quart eix: reformes regulatòries i eliminació de barreres administratives

Aquestes mesures tenen com a prioritat convertir Espanya en un pol d’atracció de la producció audiovisual, millorar la competitivitat de les empreses mitjançant la digitalització i generar talent reduint la bretxa de gènere. Tot això, des d’un prisma integrador que transcendeix l’audiovisual per connectar amb la cultura, el turisme i la imatge que el nostre país té en el context internacional.

Oportunitats per al creixement econòmic

La indústria audiovisual sempre ha mogut sumes importants de diners. El gran nombre de departaments que s’integren en una producció, així com la diversitat de sectors econòmics en què es basa, converteixen un rodatge l’oportunitat idònia per generar riquesa en un territori.

Col·locar Espanya en un lloc prioritari dins la indústria audiovisual europea potenciarà el mercat nacional, on la producció local ja suposa un 86,7 % del consum a Espanya.

A més, posarà en relleu l’alta capacitat creativa i la qualificació tècnica dels professionals, que poden competir en els mercats internacionals i acaparar l’atenció dels grans players, tal com ho demostra el fet que les sèries espanyoles estiguin entre les més vistes a Netflix, només superades per les estatunidenques.

Aquesta millora en la visibilitat i el posicionament de la indústria nacional, unida a uns costos de producció sensiblement inferiors als d’altres països competidors, fan d’Espanya una opció interessant per als inversors estrangers.

Crear una indústria sòlida, capaç d’autoproveir-se, captar produccions internacionals i convertir-se en un referent a escala mundial és una aposta que no només repercuteix en tota la cadena de valor del sector audiovisual, sinó que també suposa una oportunitat de creixement per al país en el seu conjunt.

Sector serveis i turisme, els més beneficiats

Cal tenir en compte que un rodatge comprèn una gran quantitat de recursos tècnics, econòmics i humans, cosa que comporta la necessitat de contractar serveis com ara allotjament, logística, càtering, vestimenta o emmagatzematge.

Això suposa una oportunitat per al sector serveis, que es veu directament implicat en la producció. A més, no podem oblidar l‘interès que susciten les localitzacions per als turistes, no només durant la fase de producció, sinó també per a aquells fans que volen veure en directe el lloc on es va gravar una escena de la seva sèrie favorita.

Així, doncs, el turisme és un altre dels grans beneficiats per aquesta indústria, atès que sap aprofitar la passió dels espectadors per oferir-los rutes de cinema. La diversitat geogràfica, la riquesa arquitectònica i el clima a Espanya propicien, a més, que les diferents regions se’n puguin veure beneficiades, amb la qual cosa s’evita la concentració de riquesa.

Accepto les condicions d'ús.