ECONOMIA

Invertir en capital humà té recompensa

Temps de Lectura: 5 minuts

Invertir en capital humà té recompensa
Avatar

CaixaBank

09 Febrer, 2017


El 1992, quan el prestigiós economista estatunidenc Gary Becker va rebre el Premi Nobel d’Economia, ja va destacar el valor d’un factor de producció molt rellevant: el capital humà. Becket entenia aquesta dinàmica com l’estoc de coneixement –tant en l’aspecte educatiu com en el d’experiència professional– i altres característiques dels treballadors, com la salut o les habilitats interpersonals, que contribueixen a la seva productivitat.

Durant tot aquest temps, més de vint anys, diferents estudis han demostrat que la inversió en capital humà es tradueix en una ocupació de més qualitat: segons les dades de l’enquesta d’estructura salarial del 2014 de l’INE, els treballadors que havien acabat com a màxim la primera etapa de l’ensenyament secundari percebien un salari anual brut de 18.041 €, mentre que el dels empleats amb estudis universitaris arribava als 35.494 €. Aquesta tendència continua vigent, segons les estimacions de CaixaBank Research. En concret, s’afirma que els treballadors més qualificats solen accedir a llocs de treball més ben remunerats i més estables.

A més de la remuneració, hi ha altres índexs que demostren aquesta dinàmica, un dels quals és la taxa de temporalitat. Segons l’estudi de CaixaBank Research elaborat a partir de dades de l’INE, els treballadors que només tenen l’educació primària tenen una taxa de temporalitat molt més elevada que els que tenen un títol universitari. Els ciutadans amb un nivell educatiu inferior també presenten unes taxes d’ocupació parcial involuntària més altes.

Formación y empleo de calidad

Un altre dels punts importants és la formació professional continuada, ja que evita la devaluació dels coneixements adquirits i serveix per potenciar noves capacitats i competències dels treballadors.

Finalment, seria erroni pensar que la solució és augmentar la formació dels treballadors, ja que cal que hi hagi un bon equilibri entre la qualificació dels empleats i les habilitats que exigeix el lloc de treball que ocupen. Segons l’estudi de CaixaBank Research elaborat a partir de dades de l’INE, un percentatge elevat dels treballadors posseeix un nivell educatiu superior al requerit pel lloc de treball que ostenta.

Formación y empleo de calidad

Tanmateix, això no reflecteix necessàriament un problema de sobrequalificació. En molts casos, el que succeeix és que els empleats tenen un nivell de capacitats inferior al que se’ls exigeix pel seu nivell educatiu. Segons l’enquesta d’habilitats d’adults de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE), el 2015, un 41% dels adults amb estudis superiors d’Espanya van obtenir un resultat baix en el test d’habilitats professionals, en comparació amb la mitjana del 27% de l’OCDE.

Així, doncs, totes aquestes dades demostren que envoltar-se d’un capital humà professional és clau per al desenvolupament d’una empresa. De fet, aquesta és una de les cinc línies estratègiques de CaixaBank: “Un dels factors que han permès que CaixaBank afronti aquests últims deu anys ha estat el lideratge basat en l’estabilitat i en el seu equip humà, que ha seguit una estratègia de creixement durant la crisi del sistema financer”, va revelar el passat mes de setembre el director general de CaixaBank Juan Antonio Alcaraz.

Accepto les condicions d'ús.

Comentaris

Enviar comentari