SOSTENIBILITAT

La corba del gran Gatsby: una mirada a la desigualtat i la mobilitat social

Temps de Lectura: 5 minutos

La corba del gran Gatsby: una mirada a la desigualtat i la mobilitat social
Avatar

CaixaBank

11 Abril, 2018


Poques històries són tan representatives per parlar del somni americà com la novel·la El gran Gatsby de Scott Fitzgerald, una història que encarna a la perfecció l’essència del gran somni americà: un món en què tots podem ascendir de la mateixa manera en l’escala social gràcies al nostre esforç i talent, sense que hi tinguin res a veure l’origen ni l’estatus dels nostres pares.

No obstant això, aviat es descobreix que la història de Jay Gatsby (protagonista de la novel·la) no és una història d’èxit. Prova d’això és la corba del gran Gatsby, un gràfic que relaciona de manera directa la desigualtat econòmica i la mobilitat social, entesa com la relació entre la situació econòmica o social de pares i fills. Segons suggereix aquesta corba, i tal com exposa el dossier de l’informe mensual de març de CaixaBank Research “Igualtat d’oportunitats i mobilitat social”, els països més desiguals tenen menys mobilitat social.

Corba del gran Gatsby: desigualtat i mobilitat social

Què hi ha darrere la corba del gran Gatsby

Segons observen Marta Guasch i Adrià Morron, de CaixaBank Research, la mobilitat social és el mecanisme transmissor de la desigualtat d’una generació a l’altra i la família, el mercat i l’Estat són les tres grans institucions que determinen aquesta transmissió entre la mobilitat social i la desigualtat. “La família condiciona el desenvolupament cognitiu i social dels fills a una edat primerenca, que modela la seva capacitat d’aprenentatge i el seu acompliment educatiu. Aquests, al seu torn, condicionaran l’accés al mercat laboral i les característiques de la feina, que influiran sobre el benestar emocional i l’estatus socioeconòmic en l’edat adulta”. A més, les polítiques públiques (Estat) també poden incidir en les circumstàncies vitals, per exemple, a través dels impostos o de l’oferta educativa.

En definitiva, per a Marta Guasch i Adrià Morron, “la desigualtat i la mobilitat social estan íntimament lligades perquè la desigualtat ajuda a definir el marc d’oportunitats de la nova generació i accentua les conseqüències futures de l’entorn en què un neix”.

Mirant cap al futur, igualant oportunitats

A més de qüestionar el somni americà, la corba del gran Gatsby ens diu una altra cosa: alleujar la desigualtat i els desavantatges heretats fomenta la mobilitat social. I ho tenim a les nostres mans. Per a Enric Fernández, economista en cap de CaixaBank, “hi ha pocs dubtes que la millor manera d’igualar oportunitats és garantir l’accés a una formació educativa de qualitat”.

En aquest sentit, CaixaBank compta amb dues iniciatives que canalitzen la seva aposta per un món més igualitari i amb més inserció laboral, en què prevalguin el talent i l’esforç de les persones per damunt dels seus mitjans i les seves possibilitats: Caixa Proinfància (afavoreix el desenvolupament de les competències de nens i adolescents de tot Espanya en situació de pobresa i exclusió social) i ProFutur (proporciona una educació digital a nens d’entorns vulnerables).

Accepto les condicions d'ús.