INNOVACIÓ

La innovació, clau per a l’ocupació

Temps de Lectura: 5 minutos

Avatar

CaixaBank

25 Març, 2015


La recuperació del mercat laboral comença a prendre força. El 2014, l’economia espanyola va crear ocupació per primera vegada en set anys, i amb una xifra gens menyspreable: 433.900 en total.

Davant d’un titular tan esperançador, cal anar més enllà per saber en quins sectors s’està creant ocupació. Com s’apunta a l’article “Ocupació i innovació: un binomi clau per a la recuperació del mercat de treball”, publicat a l’últim informe de ”la Caixa” Research, el fet que la recuperació econòmica sigui sostinguda i vigorosa depèn de si els sectors més innovadors van guanyant protagonisme.

Segons les dades de l’Enquesta sobre Innovació a les Empreses de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que recull el percentatge d’empreses de cada sector que duen a terme innovació tant tecnològica (nous productes, processos i avenços tecnològics) com no tecnològica (millores en els mètodes de productes o d’organització de les pràctiques de negoci), la majoria de les noves ocupacions es van aglutinar en els sectors de baixa innovació.

Innovació clau per a la recuperació del mercat laboral

Tanmateix, si es deixen de costat els valors absoluts i es posa el focus en la contribució a l’augment de l’ocupació en cada sector en relació amb el pes que té, les xifres mostren que una part important dels sectors d’innovació mitjana de la indústria van aportar més a la creació de llocs de treball el 2014  del que els hagués correspost pel seu pes sobre el total de l’ocupació. És el cas de l’energia i l’alimentació, així com de sectors d’innovació alta, com la indústria dels vehicles a motor, la química, la farmacèutica i la petroliera.

Innovació clau per a la recuperació del mercat laboral

En canvi, com es veu al gràfic, en el sector serveis la situació és l’oposada. Les branques d’innovació mitjana i alta dels serveis van tenir un mal comportament, mentre que els sectors menys innovadors van ser els principals creadors d’ocupació.

Per tot això, encara que molts sectors amb taxes altes d’innovació estan creant ocupació, encara no és un fenomen generalitzat. En qualsevol cas, cal que innovació i la creació de llocs de treball vagin encara més de la mà per consolidar la recuperació del mercat.

Recorda que pots seguir @laCaixaResearch per estar al dia de l’actualitat econòmica i financera.

Accepto les condicions d'ús.