INNOVACIÓ

La solució que prediu el comportament del terreny en una obra

Temps de Lectura: 5 minutos

La solució que prediu el comportament del terreny en una obra
Avatar

CaixaBank

13 Juliol, 2020


Un dels reptes principals de la construcció consisteix a saber com es comportarà el terreny durant una obra. Aquest coneixement és especialment important no només per estalviar costos en materials i temps derivats d’imprevistos, sinó també per mantenir la seguretat dels treballadors mentre s’executa el projecte.

Cristian de Santos és el CEO i un dels fundadors de Saalg Geomechanics, una start-up distingida a la fase sectorial de la 13a edició dels Premis EmprendedorXXI, que promou CaixaBank, en la categoria Prop Tech. L’empresa ofereix una solució basada en l’anàlisi de dades geotècniques que permet predir aquest risc. Així ens ho explica aquest directiu.

En quin moment se us va acudir que posar en marxa Saalg Electromechanics podia ser una bona idea?

La idea va sorgir mentre fèiem el doctorat a la universitat. L’Ignasi i jo som uns apassionats de la tecnologia i la ciència, però, també, sempre ens ha agradat tenir contacte amb la indústria. Per això vam detectar una necessitat dins del sector de la construcció que la mateixa tecnologia que estàvem desenvolupant a la universitat tenia la possibilitat de resoldre. I aquí és quan va néixer Saalg Geomechanics.

Volem aconseguir que el sector de la construcció sigui més eficient, sostenible i segur a partir de l’anàlisi geotècnica de les dades a l’obra. Per fer-ho, comercialitzem solucions digitals que ens permeten entendre com es comportarà el terreny durant tot el cicle d’una excavació o d’un procés constructiu.

La crisi de la COVID-19 ha suposat una parada sense precedents per a bona part de l’economia. Com ha afectat en particular una empresa de les vostres característiques?

Malgrat les dificultats que ha comportat la crisi de la COVID-19, a Saalg Geomechanics hem intentat aprofitar la part positiva de la situació i desenvolupar conceptes que, sense un període de congelació de l’economia, no hauríem estat capaços d’estudiar.

Per exemple, hem desenvolupat noves funcionalitats i mòduls per a la nostra plataforma que ens aproximen més al client i ens permeten oferir una venda més digital, menys centrada en projectes que exigeixen més esforç.

Des de Saalg Geomechanics comercialitzeu Daarwin, una plataforma pionera en predicció de riscos geotècnics. En què consisteix?

Daarwin és la primera plataforma basada en algoritmes de machine learning que ens permeten combinar models numèrics amb dades d’instrumentació geotècnica per predir el comportament real del terreny durant tot el cicle d’execució d’una obra. Gràcies a Daarwin, som capaços de validar els dissenys i detectar qualsevol inestabilitat durant l’execució de les obres, així com optimitzar-ne tant el disseny com el procediment constructiu durant l’execució.

Quins són els principals reptes que us heu trobat a l’hora de desenvolupar la vostra plataforma?

Des de l’inici de Saalg Geomechanics, un dels reptes més importants que hem afrontat no té tant a veure amb el desenvolupament i la implementació d’una solució tecnològica, sinó amb el fet de canviar la manera de construir que s’ha desenvolupat durant els últims cinquanta anys. Aquest canvi de paradigma a la construcció és el gran desafiament que tenim al davant.

Quines repercussions pot tenir una gestió errònia del risc geotècnic en aquest tipus de projectes?

Actualment, més del 30% dels grans projectes d’infraestructures tenen desviacions a causa del desconeixement del comportament del terreny. Nosaltres oferim una tecnologia que permet entendre com es comportarà, cosa que permet reduir tant el volum de material com el temps d’execució de l’obra, al mateix temps que se n’augmenta la seguretat.

En un dels projectes en què hem implementat la nostra tecnologia, hem estat capaços de reduir un 30% el cost d’una de les fases d’excavació.

I com pot contribuir a optimitzar les obres la vostra solució?

Encara que el sector de la construcció actual és capaç d’aixecar pràcticament qualsevol cosa —illes artificials, ciutats al desert, línies de metro…—, a la majoria dels projectes o es perden diners o es paga de més, tant des del punt de vista mediambiental com des del financer. Gran part del problema és que en la fase de disseny es desconeix com es comportarà el terreny. Com a conseqüència, la majoria dels projectes estan sobredimensionats i hi ha retards durant l’execució de l’obra. En el pitjor dels casos, fins i tot hi pot haver un col·lapse. Tot això és el que pretenem evitar gràcies a Daarwin.

En l’àmbit mediambiental, com es pot beneficiar l’entorn del treball d’eines com Daarwin?

Actualment, la indústria de l’edificació i les infraestructures és responsable de més del 39% de les emissions de CO2. Bàsicament, provenen del material, de l’ús de la maquinària i de l’execució de l’obra. Amb Daarwin volem reduir la quantitat de material i el temps necessaris per dur a terme el projecte i aconseguir, així, un impacte positiu gràcies a una enginyeria molt més eficient.

En l’àmbit dels riscos laborals, quins avantatges pot aportar Daarwin?

Gràcies a l’anàlisi de les dades geotècniques que efectua Daarwin en temps real, cerquem detectar inestabilitats o comportaments anòmals. Això ens permet mantenir un entorn molt més segur a les obres.

No volem que hi hagi col·lapses: el que volem és que les obres siguin molt més segures per a tothom.

Quins són els vostres plans per a aquesta plataforma?

La nostra visió és que Daarwin es converteixi en l’estàndard de les plataformes de previsió geotècnica, que ens permeti fer evolucionar els projectes durant l’execució de les obres. No volem una construcció estàtica, sinó que els projectes evolucionin des de l’inici i fins al final.

Què significa per a vosaltres haver guanyat la fase sectorial dels Premis EmprendedorXXI?

Com a emprenedors, una de les dificultats més grans que observem és aconseguir visibilitat. Gràcies als Premis EmprendedorXXI, l’hem aconseguit; per a nosaltres, han representat un autèntic trampolí que ens ha permès donar-nos a conèixer. Amb aquesta distinció, no només hem aconseguit suport econòmic, sinó també el reconeixement de tot l’univers start-up del país.

Accepto les condicions d'ús.