ECONOMIA

L’Assemblea General de ”la Caixa” aprova l’absorció de Banca Cívica

Temps de Lectura: 5 minutos

Avatar

CaixaBank

22 Maig, 2012


L’Assemblea General de ”la Caixa” ha aprovat, aquesta tarda, la fusió per absorció de Banca Cívica per part de CaixaBank, el banc instrumental a través del qual la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona exerceix la seva activitat financera.

Aquesta operació formarà el primer grup financer a Espanya, amb uns actius de 342.000 milions d’euros, prop de 14 milions de clients i una quota de mercat mitjana a Espanya en dipòsits del 14%, en crèdit a la clientela del 13,4% i del 10,5% en total d’actius.

El president de ”la Caixa”, Isidre Fainé, ha destacat que amb la integració de Banca Cívica es “crea valor per a tots els grups d’interès: per a “la Caixa” com accionista majoritari, per als accionistes minoritaris, per als empleats i per a la societat en el seu conjunt a través de l’Obra Social”.

El director general de ”la Caixa”, Joan Maria Nin, ha recalcat que “la integració de Banca Cívica ens permetrà avançar cap a una millor estructura de costos en aquest entorn de crisi i cap a un creixement més potent dels ingressos, derivat de la nova posició al mercat”.


500 milions de pressupost per a Obra Social

El màxim òrgan de govern de ”la Caixa” també ha aprovat els comptes anuals i la gestió de l’exercici 2011, així com el pressupost de l’Obra Social per a l’any 2012, que es manté en 500 milions d’euros per cinquè any consecutiu, a pesar del complex entorn macroeconòmic actual.

Aquest pressupost a Obra Social s’emmarca en el Pla Estratègic del Grup “la Caixa” 2011-2014, que consolida i augmenta el compromís de l’entitat financera amb les necessitats de la societat actual.

En el seu discurs davant l’Assemblea, Isidre Fainé ha destacat les 36.000 activitats programades per l’Obra Social en 2011 i ha recalcat que la “singularitat inimitable de “la Caixa” es troba en el seu projecte institucional de servei social, en una voluntat de creixement empresarial i en una exigència financera que no oblida que la seva missió fonamental és satisfer les necessitats els seus clients i fer Obra Social”.

Més informació a la Sala de Premsa de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona

Accepto les condicions d'ús.