ECONOMIA

Les novetats que tot autònom hauria de conèixer el 2019

Temps de Lectura: 5 minutos

Les novetats que tot autònom hauria de conèixer el 2019
Avatar

CaixaBank

29 Gener, 2019


Tornen les novetats per a la vida de l’autònom. Després de la publicació del Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, que aborda entre altres qüestions la revaloració de les pensions i altres mesures de caràcter social i laboral, les condicions per als treballadors per compte propi han canviat. Tot i que podrien no ser les úniques modificacions que s’introdueixin aquest any, convé conèixer-les i saber com afectaran aquest col·lectiu.

Canvi en la base de cotització… i en les quotes

Una de les mesures més importants entre les aprovades en l’últim Reial decret llei fa referència a la base i el tipus de cotització dels autònoms. Una mesura que suposa un increment en la quota que aquests treballadors paguen cada mes a la Seguretat Social.

Concretament, la base mínima de cotització dels treballadors autònoms ha augmentat l’1,25 % a partir del primer de gener de 2019. Per la seva part, el tipus de cotització ha passat del 29,8 % al 30 %. Aquest concepte és el percentatge que s’aplica sobre la base de cotització per calcular la quota que els autònoms han de pagar cada mes.

Per què és tan important el canvi en la base mínima de cotització a la Seguretat Social? Doncs perquè és la que tria la majoria dels autònoms per cotitzar.

Com a resultat d’aquest augment, la quota per als autònoms que siguin persona física augmenta des de gener en 5,36 euros al mes, fet que suposa un increment d’uns 64 euros a l’any. Per la seva part, els autònoms societaris, que són els que han constituït una societat mercantil, incrementaran la seva quota en 6,89 euros al mes, és a dir, pagaran uns 82 euros més a l’any.

En resum, aquells autònoms que cotitzin per la base mínima, que ara és de 944,35 euros al mes, passaran a abonar 283,3 euros cada mes. Pel que fa als societaris en aquesta situació, pagaran una quota de 364,22 euros per una base mínima de 1.214,08 euros.

També la tarifa plana per a nous autònoms s’ha modificat: dels 50 euros al mes que pagaven el 2018 passaran als 60 euros actuals.

Què impliquen aquests canvis?

L’augment de bases mínimes, tipus i quotes té com a contrapartida una millora de les prestacions que reben els treballadors autònoms, un col·lectiu que sempre s’ha considerat dels menys protegits dins el panorama laboral.

Una de les més comentades fa referència a la prestació per cessament d’activitat, també coneguda com l’atur dels autònoms. Tal com informa la patronal ATA, a partir d’ara se’n millora l’accés, es flexibilitzen les condicions per percebre’l i se n’amplia la durada. Concretament, passa dels 12 als 24 mesos. També es duplica el període mínim per a percebre’l: de dos a quatre mesos.

Un altre dels canvis més significatius fa referència a la protecció dels treballadors autònoms en cas d’incapacitat temporal o permanent. En concret, si un autònom s’agafa una baixa amb dret a prestació econòmica, ja no haurà de pagar la quota a la Seguretat Social a partir del segon mes, tal com ocorria abans. En cas que la incapacitat es degui a malaltia o accident laboral, podrà rebre aquesta prestació des del primer dia de la baixa.

A més, com que a partir d’ara el tipus de cotització inclou el 0,1 % per formació professional, els treballadors per compte propi tindran un millor accés a la formació contínua, a fi de millorar-ne les habilitats laborals.

Maternitat i tarifa plana

Entre les novetats aprovades en el Reial decret llei 28/2018 destaca també la protecció més gran a les dones autònomes després de la seva baixa per maternitat. A partir d’aquest any, també elles podran gaudir d’una tarifa plana com la que s’aplica, per norma general, als autònoms que es donen d’alta com a tals per primera vegada o que han passat almenys dos anys sense estar-ho.

La nova norma estableix que, dins els dos anys següents a la prestació de baixa per maternitat, les autònomes podran accedir a una tarifa plana de 60 euros durant 12 mesos.

Per la seva part, la tarifa plana per a nous autònoms mantindrà, en la majoria dels casos, les bonificacions i reduccions posteriors que s’aplicaven fins ara. Aquests avantatges suposen importants rebaixes en les quotes mínimes que han de pagar durant l’any següent als 12 mesos que dura la tarifa plana de 60 euros.

A més, els nous autònoms tindran accés als mateixos drets i a les mateixes prestacions que els altres, llevat de les cobertures per cessament d’activitat i formació, que només s’aplicaran a les altes que es produeixin a partir del primer de gener.

El Reial decret llei 28/2018 també porta una altra modificació que afecta part dels treballadors per compte propi. Es tracta de la recrudescència de la lluita contra l’ús per part de les empreses de la figura dels coneguts com a falsos autònoms.

Concretament, la normativa acabada d’estrenar incorpora com a infracció la pràctica de convertir treballadors assalariats en falsos autònoms. En aquests casos, les empreses poden rebre sancions que aniran dels 3.121 euros com a mínim a un màxim de 10.000 en els més greus.

Totes aquestes novetats canviaran el dia a dia dels treballadors autònoms, que des d’aquest any gaudeixen d’una protecció més gran en l’exercici de les seves activitats.

Accepto les condicions d'ús.

Comentaris

Enviar comentari