ECONOMIA

Per què s’actualitzen les previsions de l’economia espanyola?

Temps de Lectura: 3 minuts

Per què s’actualitzen les previsions de l’economia espanyola?
Avatar

CaixaBank

13 Juny, 2023


En els darrers quatre mesos, l’economia espanyola ha mostrat un to més resilient del que s’esperava. La normalització del preu del gas natural i un possible sostre dels tipus d’interès de referència, entre altres factors, han contribuït a aquesta visió més positiva de l’entorn que ha portat CaixaBank Research a actualitzar el seu quadre macroeconòmic.

Quins aspectes hi ha al darrere d'aquest canvi de previsions?

1. Sòlid mercat laboral

Durant el primer trimestre de 2023, l’ocupació va créixer un 1,2 % intertrimestral en termes desestacionalitzats, segons l’Enquesta de Població Activa (EPA). Aquesta xifra supera notablement el 0,2 % que es va registrar el trimestre anterior.

Si ens fixem en les dades d’afiliació a la Seguretat Social, aquesta tendència positiva s’estaria estenent al segon trimestre de 2023.

El bon funcionament del mercat laboral està oferint a les famílies la capacitat d’afrontar les pressions inflacionàries amb molta més solvència. A més a més, sosté les perspectives de demanda per a les empreses i crea una barrera efectiva al creixement de la desigualtat, un factor crucial en un context de pressió sobre els costos de la vida.

2. Caiguda del preu del gas natural

Malgrat que en un primer moment es temia una recrudescència de la crisi energètica, el fet d’haver tingut un hivern més temperat del que és habitual, la forta correcció de la demanda i la bona evolució de les reserves de gas han desembocat en una caiguda del preu del gas natural.

3. Vigor del sector exterior

El sector exterior s’ha vist impulsat, principalment, pel turisme, tot i que la balança comercial de béns no energètics i la de serveis no turístics també mostren un bon comportament.

Tots aquests factors han afavorit que la dada del PIB superés les expectatives durant el primer trimestre i que s’esvaïssin els temors a una recessió a curt termini.

Què passa amb la inflació i els tipus d'interès?

La recent correcció dels preus de l’energia ha donat pas a una moderació substancial de la inflació general. Amb dades fins a l’abril ja se situa en el 4,1 %, enfront del 8,4 % de la mitjana del 2022, malgrat que els aliments van pujar un 12,4 %.

Per a aquest any, els economistes de CaixaBank Research projecten que la inflació general se situarà en el 3,9 % en mitjana, cosa que limitarà el creixement del consum en termes reals. Per al 2024, auguren que se situarà per sota del 3 % en mitjana anual.

Respecte dels tipus d’interès, esperen que el Banc Central Europeu (BCE) faci pujar el tipus depo fins a un pic del 3,75 % (fet que coincideix amb l’expectativa dels mercats) i que els mantingui en aquest nivell fins a mitjan 2024.

“Pensem que el BCE optarà per una opció de tipus alts durant més temps per assegurar-se que la inflació retrocedeix fins al 2 % a mitjà termini”, indica l’economista Oriol Carreras en el darrer Informe Mensual de l’entitat.

Creixement del PIB

Davant aquest escenari, CaixaBank Research espera que el PIB creixi un 2,0 % en el conjunt del 2023, fet que suposa una revisió a l’alça de 0,7 p. p. respecte de la previsió anterior.

Darrere d’aquesta revisió, hi trobem la millora de les dades del segon tram del 2022, la caiguda dels preus de l’energia, que ha tingut reflex en un bon comportament de l’economia en el 1T 2023.

“Es tracta d’una millora de les perspectives econòmiques. Una millora, tanmateix, que sorgeix de l’esvaïment, més ràpid del previst, del xoc energètic i que encara presenta notables incerteses”, conclou Carreras.

Accepto les condicions d'ús.