ECONOMIA

Obrim les portes de CaixaBank Research

Temps de Lectura: 5 minutos

Obrim les portes de CaixaBank Research
Avatar

CaixaBank

15 Febrer, 2017


Ens van explicar com evolucionaria el preu de l’habitatge, per què la inflació s’està recuperant, el panorama econòmic que ens espera després del brexit i fins i tot ens han avançat les perspectives econòmiques per a aquest 2017.

Quin és el motiu d’aquests estudis? Com es duen a terme les investigacions per arribar a aquestes previsions? Qui hi ha darrere de tot això? Totes les respostes les trobem a CaixaBank Research, la denominació que utilitza la direcció corporativa de planificació estratègica i estudis de CaixaBank, i avui ens obren les seves portes per conèixer de primera mà com funciona el servei d’estudis d’un banc.

El dia a dia a CaixaBank Research

CaixaBank Research fa la seva anàlisi de l’entorn econòmic i financer, tant dins com fora de CaixaBank. Enric Fernández, economista en cap i director corporatiu de planificació estratègica i estudis, explica que “l’anàlisi efectuat afegeix valor al procés de presa de decisions de l’entitat, ajuda a la direcció i a les unitats de negoci, i contribueix al debat públic i a la difusió de l’economia en la societat”.

L’equip de CaixaBank Research està format per 25 economistes que diàriament “dediquen el seu temps a la interpretació de les dades i la informació econòmica i financera que obtenen de multitud de fonts de referència de tot el món”, revela Oriol Aspachs, director de macroeconomia. Aquesta cerca d’informació i anàlisi és determinant “perquè l’escenari de previsions sigui, en tot moment, el més afinat possible”.

De fet, el debat del conjunt de l’equip és clau per als estudis finals. “Durant les reunions dels diferents equips, s’analitza l’entorn i les tendències dels mercats financers i de l’economia per decidir en cada moment l’impacte dels temes clau sobre l’escenari de previsions”, assenyala Judit Montoriol, economista sènior de la unitat d’economia espanyola.

Com a resultat de tot això, i com a plataformes per difondre aquest coneixement, s’elaboren diferents publicacions en què se sintetitza el treball comentat. Són publicacions que s’elaboren de manera periòdica, com ara Pols Econòmic, que analitza i interpreta els indicadors econòmics més rellevants, o Informe Mensual, un resum de la situació econòmica espanyola, europea i global.

Claudia Canals, economista sènior de la unitat d’economia internacional, ens explica que “a través d’aquestes publicacions, s’estimula el debat i l’intercanvi d’experiències entre tots els sectors de la societat i s’afavoreix la divulgació dels grans temes de l’entorn socioeconòmic del nostre temps, situant-los a l’abast del màxim nombre possible de persones i empreses, sense renunciar, en cap cas, al rigor”.

CaixaBank Research també ha impulsat, en col·laboració amb l’Obra Social “La Caixa”, la Càtedra “la Caixa” Economia i Societat, una sèrie de classes magistrals i conferències per facilitar la reflexió i el debat sobre els principals reptes econòmics i socials actuals.

L'“esquelet” de CaixaBank Research

La direcció corporativa de planificació estratègica i estudis de CaixaBank està estructurada en tres departaments:

  • El Departament d’Estratègia Bancària està format per especialistes que analitzen l’entorn regulador i competitiu en què CaixaBank i les seves empreses participades desenvolupen el seu negoci. Aquest departament també dóna suport a l’alta direcció en el disseny, la coordinació i el seguiment del Pla Estratègic del Grup CaixaBank.
  • El Departament de Macroeconomia duu a terme un seguiment de la conjuntura econòmica internacional, europea i espanyola. Proporciona previsions macroeconòmiques i financeres i analitza tant països com aspectes transversals, fent especial atenció a Espanya.
  • El Departament de Mercats Financers analitza l’evolució i les perspectives dels principals mercats financers internacionals i fa previsions sobre un ampli ventall de variables financeres.

Pots consultar els posts ja publicats amb temàtiques de CaixaBank Research des d’aquest enllaç.