ECONOMIA

Què és un broker cec?

Temps de Lectura: 5 minutos

Què és un broker cec?
Avatar

CaixaBank

10 Abril, 2019


Aquest intermediari financer acostuma a operar en un mercat molt específic, el de deute anotat.

Quan té lloc alguna notícia especialment rellevant en el món de l’economia, els mitjans de comunicació acostumen a recórrer a una figura molt icònica per il·lustrar les seves portades: els brokers o corredors de borsa. Són les persones que podem veure treballant a les borses de valors d’arreu del món i que sempre apareixen atenent múltiples pantalles alhora. La seva funció és fer la compravenda d’instruments financers —com ara accions— i són una de les claus que mantenen en marxa els mercats financers mundials. En definitiva, són els intermediaris entre els qui volen vendre i els qui volen comprar.

La seva feina s’ha anat automatitzant amb la implementació de les tecnologies de la informació i la comunicació, de tal manera que avui dia és poc freqüent trobar una bossa de valors on tinguin lloc els cinematogràfics episodis de compravenda d’accions, amb el telèfon a la mà o de viva veu.

De la mateixa manera, amb el pas dels anys, la figura del broker s’ha anat dividint en diverses especialitats, una de les quals és, justament, la de broker cec.

Mantenint l'anonimat

Com a intermediari, el broker gestiona la compravenda d’accions, bons, primeres matèries i, en definitiva, tot allò amb el que s’opera en els mercats financers mundials. Així, doncs, la principal característica del broker cec és que les operacions les fa mantenint l’anonimat del comprador i del venedor. Més enllà d’aquest punt, però, la compravenda es fa de manera habitual: el venedor és qui fixa el preu al qual vol vendre les seves accions —per citar-ne un exemple conegut— i el comprador estableix quants diners està disposat a pagar per aquestes accions. En tot aquest procés, el broker fa simplement de facilitador, ja que ell és qui està autoritzat per llei a comprar i a vendre directament en el mercat financer.

És important indicar que, encara que el comprador i el venedor desconeguin la identitat de l’altre, continuen tenint accés a tota la informació relacionada amb la seva operació, que està estipulada per llei.

Quant al seu àmbit d’actuació, avui dia, els brokers cecs operen sobretot en el mercat de deute públic anotat, en què es negocien des de bons i obligacions fins a lletres del Tresor (el deute públic que les administracions estatals i autonòmiques emeten per finançar-se en els mercats financers).

Què cal fer per ser broker

En principi, qualsevol persona que vulgui pot ser broker o corredor de borsa, encara que el procés per obtenir la llicència no és gaire senzill. Per operar en borsa cal superar l’examen oficial de Llicència d’Operador de SIBE, una prova que repassa al complet el funcionament dels mercats financers i que va des de la legislació vigent fins als diversos productes amb què s’operen a les borses d’arreu del món.

Accepto les condicions d'ús.