INNOVACIÓ

Què és una factura electrònica?

Temps de Lectura: 5 minutos

Avatar

CaixaBank

10 Gener, 2012


La factura electrònica equival a una factura tradicional en paper que compleix amb tots els requisits legals i reglamentaris exigibles, garantint l’autenticitat del seu origen i la integritat del seu contingut.
Consisteix a la transmissió de les factures entre emissor i receptor per mitjans electrònics (fitxers informàtics) i telemàtics (entre ordinadors), signats digitalment amb certificats reconeguts.
L’emissió de factures electròniques té avantatges importants tant per a l’emissor com per al receptor:
  1. Reducció en costos (manipulació del paper, correu, arxiu, etc.).
  2. Seguretat total, gràcies a la firma electrònica es garanteix autenticitat, integritat i no repudi de les factures.
  3. Augment de la productivitat en les empreses, gràcies a l’ús de models estàndard homologats pel Ministeri d’Economia i Hisenda i pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.
  4. Simplificació del procés d’emissió i recepció de factures, aportant una major operativitat.
Més de 35.000 empreses ja intercanvien factures electròniques mitjançant el servei CaixaFactura de CaixaBank, gestionant més d’un milió de factures a l’any 2011.
CaixaBank és l’entitat pionera a Espanya en la introducció de la factura electrònica. L’entitat va posar en marxa aquest servei en 2005 amb l’objectiu d’oferir un valor afegit a les seves empreses clients. Actualment, el servei de CaixaFactura està integrat amb altres serveis de gran interès per a les empreses com els de gestió de cobrament, pagament i finançament.
Accepto les condicions d'ús.

Comentaris

Enviar comentari