SOSTENIBILITAT

Quin valor té el Certificat AENOR per a un banc?

Temps de Lectura: 5 minutos

Quin valor té el Certificat AENOR per a un banc?
Avatar

CaixaBank

01 Juliol, 2016


Moltes vegades hem sentit parlar d’AENOR, dels seus certificats i normes, però, realment, què significa col·laborar amb aquesta entitat? AENOR és una institució espanyola privada i independent que s’encarrega de normalitzar (desenvolupar i difondre normes tècniques) i certificar els processos tècnics i la tecnologia creada per les empreses. Ha emès certificats en més de 60 països i, avui dia, els seus certificats es consideren els més valorats internacionalment.

I qui hi ha darrere? Qualsevol persona física o jurídica que estigui interessada en normalització o certificació. Els més de 800 membres que té la companyia es distribueixen entre persones físiques, organitzacions d’empreses, associacions de consumidors, empreses i Administracions públiques.

Una certificació AENOR constitueix un element diferenciador en termes d’imatge i confiança per a tots els grups d’interès de les organitzacions. La institució està especialitzada en àmbits molt diversos: qualitat, seguretat alimentària, RSC, tecnologies de la informació i la comunicació, etc.

Certificació de qualitat AENOR Conform d’Assessorament de Banca d’Empreses

Un d’aquests àmbits és el bancari. Escollir entre una o una altra entitat bancària depèn de nombrosos factors, sent la confiança un dels més importants. La Certificació de Qualitat AENOR Conform d’Assessorament de Banca d’Empreses és precisament un dels més valorats per al “control” d’aquesta confiança.

Rebut per CaixaBank el juliol de 2015, es tracta d’un procés d’avaluació del servei que presten els directius gestors i empleats de la xarxa de Centres d’Empreses. Entre tots, un total de 1.200 persones que es van sotmetre a examen durant sis mesos.

José Antonio Rodríguez Barreiro, director corporatiu de la Direcció Comercial d’Empreses i Banca Transaccional de CaixaBank, creu que disposar d’aquesta certificació és un “reconeixement al treball diari de Banca d’Empreses amb una proposta de valor competitiva i diferencial que ens compromet a millorar cada any”. Aquest certificat ha estat una fita per a l’entitat, ja que és el primer banc europeu amb Certificació AENOR en Banca d’Empreses. Un dels aspectes més destacats per la Certificació AENOR Conform d’Assessorament de Banca d’Empreses és la figura dels responsables de qualitat en les direccions territorials. Aquest perfil, dissenyat específicament per a la gestió i millora d’aquests processos de negoci i qualitat, és un actiu important que serveix, segons valora José Antonio Rodríguez, per “millorar els processos i augmentar la qualitat dels serveis”.

Per la seva banda, Ramón Palacios Machicado, gerent de Qualitat Avançada d’AENOR de l’entitat, apunta que aquest mecanisme compleix un doble propòsit: “millora l’eficàcia del servei de Banca d’Empreses” i “genera un impacte directe en la força de vendes”.

A la recerca de la recertificació

Gairebé un any després de l’entrega del certificat, CaixaBank està en ple procés de recertificació d’AENOR. Per aconseguir-ho, estem duent a terme una autoavaluació i revisió en els Centres d’Empresa partint d’uns indicadors clau com a planificació dels centres i les carteres, captació i seguiment de clients, gestió del risc, comunicació, etc. Posteriorment, com a pas previ a la renovació, els resultats seran revisats pels auditors d’AENOR.

La certificació de qualitat és un dels reptes marcats en el Pla Estratègic 2015-2018 de CaixaBank en el seu compromís de potenciar l’orientació al client i l’aposta per la Banca d’Empreses. En paraules de Rodríguez Barreiro: “CaixaBank és el banc que trien les empreses i l’obtenció d’aquesta certificació és fonamental en la nostra aspiració de lideratge, qualitat, confiança i reputació.

Ara ja coneixes la nostra experiència amb la Certificació AENOR. Si estàs interessat a aconseguir-ne una per al teu negoci, informa-te’n a la seva pàgina web.

Accepto les condicions d'ús.