ECONOMIA

Radiografia d’una generació: els millennials

Temps de Lectura: 5 minutos

Radiografia d’una generació: els millennials
Avatar

CaixaBank

22 Maig, 2018


Quines són les característiques principals de la generació Y, també coneguda com a generació Next o, més habitualment, els millennials? Aquest grup d’edat, al qual es consagra tot l’Informe Mensual d’abril de CaixaBank Research, és el format pels joves nascuts entre el 1981 i el 1996 –segons la definició encunyada pel think tank nord-americà Pew Research Center– i es caracteritza per haver estat condicionada per tres grans esdeveniments del seu temps:  la globalització, la revolució digital i la crisi econòmica que va començar l’any 2008.

Els millennials van arribar a la majoria d’edat amb l’inici del nou mil·lenni (i d’aquí els ve el nom) i, globalment, constitueixen una generació més àmplia que les anteriors. L’economista Roser Ferrer explica en l’article Els millennials, qui són? que “representen prop del 24% de la població mundial, una proporció molt més alta que la de les generacions X (19,5%) i del baby boom (17%)”. Tanmateix, el percentatge varia segons el país: els millennials suposen el 22% als Estats Units (on superaran els baby boomers l’any vinent com a generació adulta més nombrosa del país), el 20% a la Unió Europea (on la generació del baby boom continua dominant) i amb prou feines un 18,7% a Espanya, on la generació X és la que té més pes sobre el total.

La generació del mil·lenni “s’ha fet gran en un període de canvis ràpids caracteritzat per la globalització, la revolució digital i la gran crisi econòmica del 2008”, prossegueix Roser Ferrer, i “tot això els ha donat un conjunt de preferències, actituds i expectatives diferents de les de generacions anteriors”.

Una de les característiques principals d’aquesta generació és que tendeixen a prendre les seves decisions vitals, com formar una llar, més tard que les generacions anteriors. La mitjana d’edat en què els europeus es casen per primera vegada és de 34 anys per als homes i de 31 anys per a les dones (davant els 30 i 27 anys del 1999, respectivament). El mateix passa amb la mitjana d’edat en què les dones tenen el seu primer fill, que ha anat augmentant en els últims anys i a Europa se situa als 29 anys, el nivell més tardà que mai s’ha assolit.

Una tendència que s’explica perquè els joves d’avui dia solen tenir altres prioritats quan arriben a l’edat adulta, com ara rebre una bona educació i tenir seguretat econòmica. A Europa, la proporció d’adults joves amb estudis superiors és més alta que mai: el 40% dels joves d’entre 25 i 34 anys ha acabat estudis universitaris, quan l’any 1999, per als membres de la generació X, el percentatge era del 24%. Una tendència que és encara més acusada en les dones de la mateixa franja d’edat: un 44% té estudis superiors, davant el 33,6% dels homes.

Un altre tret diferencial dels millennials és que constitueixen la primera generació nativa digital. Van créixer veient néixer Internet i altres avenços tecnològics, com els telèfons intel·ligents o les tauletes, i estan molt familiaritzats amb tot el món digital. Així mateix, la seva afinitat per la tecnologia els ha atorgat una varietat de comportaments i actituds que, per ara, són exclusives d’aquesta generació, com la preferència per la immediatesa.

D’altra banda, malgrat que tenen més facilitats per anar a treballar i estudiar en altres països, la generació millennial no sembla ser més mòbil que la prèvia, almenys a Europa, i tendeix a sentir més aversió al risc que les generacions anteriors, probablement perquè ha viscut de forma molt directa la crisi financera del 2008.

Millennials i feina

Trobar feina no és fàcil per a ells, explica l’economista Anna Campos en l’article Els millennials: una nova concepció del treball?: la taxa d’atur dels millennials a Espanya és del 26% (l’any 2016), molt més elevada que la de la generació prèvia (17% l’any 2000), un fenomen que també s’observa en altres països europeus. Però “les dades semblen indicar que les diferències principals en termes de feina entre els millennials i les altres generacions no responen tant a les preferències individuals d’aquesta generació, sinó més a una situació pitjor en el mercat laboral”, indica Campos.

“En definitiva, els esdeveniments que defineixen el període en què els millennials han crescut han contribuït a formar les preferències, actituds, valors i expectatives de futur que els caracteritzen com a generació”, conclou Roser Ferrer. I “per bé que l’entorn econòmic en la seva joventut no ha estat del tot favorable, aquesta generació, summament formada i amb una gran capacitat d’adaptació a les noves tecnologies, està molt ben equipada per afrontar el futur amb èxit”.

Accepto les condicions d'ús.

Comentaris

Enviar comentari