SOSTENIBILITAT

Responsabilitat Corporativa

Temps de Lectura: 5 minutos

Avatar

CaixaBank

20 Setembre, 2010


La Responsabilitat Corporativa (RC) està despertant molt d’interès en els darrers anys en tots els sectors: àmbit empresarial i institucional, líders d’opinió, administracions i, també, públic en general. Des de finals dels noranta, han anat apareixent en el panorama internacional diferents iniciatives, codis i normes encaminats a promoure un comportament de les empreses més ètic, sostenible i respectuós amb la societat i el medi ambient. La responsabilitat corporativa consisteix a actuar d’acord amb els valors de confiança, compromís social i excel·lència en el servei, amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament econòmic i social de l’entorn.
Actualment, es considera que una empresa ha d’assumir la seva responsabilitat cap a la societat en la qual es desenvolupa, no solament actuant correctament com a entitat empresarial sinó, a més, intervenint activament en el desenvolupament de la comunitat, liderant les intervencions culturals, recolzant l’educació i afavorint polítiques de benestar social.
Aquesta visió encaixa especialment amb la missió de les caixes d’estalvis, entitats històricament compromeses amb la seva Obra Social i el seu entorn. Per aquest motiu, “la Caixa” sobresurt actualment, segons els experts, en el desenvolupament de la RC. Segons l’estudi KAR de Responsabilitat Social Corporativa, elaborat per Ipsos, en el qual van participar 250 polítics, analistes, acadèmics i periodistes, “la Caixa” és avui dia l’empresa més valorada a Espanya per la seva aportació a la societat gràcies als seus programes de Responsabilitat Corporativa i a la seva Obra Social.

Accepto les condicions d'ús.

Comentaris

Enviar comentari