SOSTENIBILITAT

10 anys de compromís amb el medi ambient en el finançament de projectes

Temps de Lectura: 5 minutos

10 anys de compromís amb el medi ambient en el finançament de projectes
Avatar

CaixaBank

20 Març, 2017


El 2003 es van definir els Principis d’Equador, un marc de referència perquè les institucions financeres puguin determinar, avaluar i administrar els riscos socials i ambientals dels projectes que financen. L’objectiu és minimitzar en la mesura del possible aquells factors que puguin suposar un risc per a l’entorn i la comunitat.

Les institucions que s’adhereixen a aquests principis es comprometen no només a implementar aquestes polítiques ambientals i socials en la seva operativa interna, sinó també a seleccionar clients o projectes que segueixin aquests principis bàsics.

Es tracta d’un estàndard voluntari per donar supor a la presa de decisions responsables, que s’aplica globalment a tots els sectors de la indústria i al qual s’han adherit un total de 89 institucions financeres de 37 països.

Compromís de CaixaBank

Des de l’any 2007 CaixaBank forma part del selecte grup d’entitats financeres adherides als Principis de l’Equador per garantir que els projectes als quals prestem finançament i assessorament es duen a terme de manera socialment responsable i reflecteixen l’aplicació de pràctiques rigoroses de gestió ambiental.

Així, CaixaBank fa 10 anys que dóna suport a iniciatives i projectes més respectuosos amb el medi ambient i que contribueixin a prevenir, mitigar i donar resposta al canvi climàtic.

Aquesta adhesió comporta, per part de CaixaBank, una anàlisi minuciosa dels riscos socials i ambientals en les grans operacions de projectes de finançament. previ a l’aprovació d’operacions de crèdit.

Projectes analitzats

Estan subjectes a aquestes condicions els projectes de finançament amb una inversió global superior als 10 milions de dòlars, els préstecs corporatius lligats a projectes d’inversió i que tinguin un import global superior a 100 milions de dòlars, els préstecs pont i les activitats d’assessorament per el finançament de projectes. CaixaBank va més enllà del que és estrictament requerit i analitza també els riscos socials i ambientals en aquells projectes de finançament superiors a 7 milions d’euros.
Els projectes amb riscos i impactes potencials elevats i irreversibles per als que no es preveu que es pugui establir un pla d’acció viable, o els que contravenen els valors corporatius, són rebutjats per CaixaBank.

13 projectes, amb 778 milions de finançament

El 2016, seguint aquesta escrupolosa anàlisi, CaixaBank va finançar 13 projectes amb una inversió global de 5.954 milions d’euros i una participació de l’entitat superior a 778 milions d’euros.

CaixaBank contribueix als Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, i, en especial, a tres aspectes clau: energia assequible i no contaminant; producció i el consum responsable; i acció pel clima.

El compromís de CaixaBank es mostra en diversos àmbits d’actuació, entre els quals cal destacar les aliances i adhesions a iniciatives enfocades a preservar el medi ambient com:

  • la incorporació al Climate A List, on s’inclouen les 193 empreses de tot el món amb les millors valoracions segons l’organització mediambiental CDP;
  • el RE100, on CaixaBank és la primera empresa espanyola que participa en aquesta iniciativa internacional d’empreses compromeses amb el consum energètic procedent de fonts renovables;
  • els Principis dels Bons Verds; l’objectiu és finançar projectes d’energies alternatives, eficiència mediambiental, transport net, gestió de residus i adaptació al canvi climàtic.
  • el Grup Espanyol de Creixement Verd, del qual és membre fundador;
  • i el clúster de canvi climàtic de Forética.
Accepto les condicions d'ús.