ECONOMIA

10 conceptes que has de conèixer abans de fer la teva primera inversió

Temps de Lectura: 2 minuts

10 conceptes que has de conèixer abans de fer la teva primera inversió
Avatar

CaixaBank

21 Setembre, 2022


Si tens pensat invertir per primera vegada, conèixer el significat d’aquests termes et serà de gran ajuda.

Mercat primari

També conegut com a mercat d’emissió d’actius financers, és el lloc físic o virtual on les empreses i els governs capten fons del públic mitjançant l’emissió de nous valors. Els inversors compren títols acabats de crear que adquireixen directament de l’emissor.

Mercat secundari

Mercat financer dedicat a la compravenda de valors ja emesos al mercat primari. Els principals mercats secundaris són borses de valors, el mercat de deute públic i els mercats de futurs i opcions. Al mercat secundari és on intervenen l’oferta i la demanda i es dona liquiditat al sistema econòmic.

Ordre limitada

Ordre que es llança al mercat fixant un preu màxim al qual es vol comprar o un mínim al qual es vol vendre. És una ordre útil quan tenim clar el preu que volem pagar o obtenir per cada títol. Al mercat espanyol es pot posar una validesa de fins a 90 dies per a aquest tipus d’ordres.

Ordre al millor

Ordre que es llança al mercat, però sense fixar el preu al qual volem comprar o vendre. L’ordre es creuarà al millor preu que hi hagi en aquell moment. Així, si no hi ha prou títols per completar l’ordre, la resta quedarà pendent fins que hi hagi oferta o demanda a aquell preu.

Ordre a mercat

Ordre que es llança al mercat amb la intenció que s’executi per la seva totalitat a un preu no exacte. S’executen ràpidament, sempre que hi hagi prou liquiditat, i al millor preu disponible.

Volatilitat

És una mesura de la intensitat de la variació del preu d’un actiu respecte a la seva mitjana històrica. Es tracta d’una mesura de risc que ens ajuda a discriminar entre actius per la seva variabilitat. Una volatilitat elevada d’un actiu significa que, en termes històrics, el preu d’aquest actiu s’ha comportat amb oscil·lacions importants respecte al seu valor mitjà.

Blue chips

Expressió que s’usa en l’àmbit borsari per referir-se a les empreses cotitzades de menys volatilitat. La majoria d’aquestes companyies tenen establert el pagament de dividends de manera general. El terme blue chip prové de les fitxes blaves dels casinos, que són les de més valor.

Small caps

Expressió que s’utilitza en l’àmbit borsari per referir-se a les empreses cotitzades de mida petita i amb més volatilitat. Resulten interessants per a determinats inversors a causa del seu potencial de revaloració.

Plusvàlua

Increment del valor de mercat d’un actiu. Mentre l’actiu no es ven, parlem de plusvàlua latent.

Minusvàlua

Són aquelles pèrdues generades quan disminueix el valor de la inversió, és a dir, quan el preu d’un actiu és inferior al preu que es va pagar en el moment de la seva adquisició. Mentre no es ven l’actiu, parlem de minusvalideses potencials o latents.

Accepto les condicions d'ús.