SOSTENIBILITAT

Autoconsum energètic, una alternativa sostenible i eficient

Temps de Lectura: 3 minuts

Autoconsum energètic, una alternativa sostenible i eficient
Avatar

CaixaBank

01 Març, 2023


El 5 de març és el Dia Mundial de l’Eficiència Energètica, una data per a la reflexió sobre l’ús que fem de l’energia, el seu origen i les possibilitats d’optimitzar-ne el consum, mantenint els nivells de confort.

Una de les vies per millorar els nivells d’eficiència energètica és l’autoconsum. Segons l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), es tracta de la capacitat de «qualsevol persona o empresa de produir electricitat renovable per al seu propi consum instal·lant a la seva llar, local o comunitat de veïns panells solars fotovoltaics o altres sistemes de generació renovable».

Espanya reuneix unes condicions geogràfiques i climatològiques molt favorables per a la generació a partir de plaques fotovoltaiques, amb una mitjana de 300 dies de sol a l’any, sense perdre de vista la generació eòlica.

Com funciona l'autoconsum energètic?

L’energia generada per la instal·lació fotovoltaica o eòlica donarà resposta a la demanda de l’habitatge o la comunitat, generalment de manera parcial. Per fer-ho, es connecta a la xarxa elèctrica la instal·lació d’autoconsum.

Durant els períodes de generació (hores de sol o de vent), l’energia dona servei a l’habitatge o comunitat. L’energia sobrant (que superi la demanda) es pot bolcar a la xarxa elèctrica (aquesta aportació es remunerarà mitjançant un pagament mensual o descompte a la factura) o es pot emmagatzemar en una bateria, per recórrer-hi quan calgui. Durant els períodes en què la instal·lació no generi energia (hores sense sol o sense vent) o no la generi de manera que satisfaci la demanda de la casa o habitatge, el sistema recorre a l’energia de la xarxa.

D’aquesta manera, s’assegura el subministrament energètic en qualsevol moment, sempre primant l’eficiència, la sostenibilitat i l’estalvi.

Quins són els avantatges de l'autoconsum energètic?

L’autoconsum energètic suposa:

  • Menys dependència de la xarxa elèctrica
  • Menys dependència de les fluctuacions en el preu de l’energia
  • Estalvi en la factura, ja que l’energia que genera la instal·lació d’autoconsum és gratuïta i només cal pagar la que es consumeix des de la xarxa elèctrica
  • Més eficiència, ja que només es demana a la xarxa l’energia segons es necessita
  • Més sostenibilitat, atès que es tracta d’energies renovables no contaminants

Com instal·lar l'autoconsum energètic a casa?

Després d’obtenir la viabilitat tècnica i el vistiplau del propietari o la comunitat de propietaris sobre els criteris de distribució, tipus d’instal·lació o pressupost, cal obtenir el permís municipal d’obra, l’autorització ambiental de la comunitat autònoma i el codi d’autoconsum de l’empresa distribuïdora d’electricitat que operi a la zona. Amb aquests tràmits, és possible iniciar els treballs d’instal·lació.

Una vegada acabats, perquè la instal·lació comenci a funcionar, cal disposar de la llicència d’activitat municipal i el certificat d’instal·lació elèctrica de la comunitat autònoma.

A més, la instal·lació també ha de tenir un acord de repartiment. Per part de la companyia comercialitzadora d’electricitat, cal gestionar l’alta o modificació del contracte de subministrament i el d’accés i connexió.

Si el model escollit suposa vendre l’energia excedent, les comunitats autònomes, a excepció de Catalunya, demanen un CIE de generació. Per part seva, Aragó, les Canàries, Andalusia i Extremadura exigeixen un CIE de generació segellat, mentre que les Balears requereix un CIE de generació i justificant d’inscripció al Registre d’Autoconsum.

Aquests són els requisits per a les instal·lacions de menys de 10 kW, ja que les que presenten potències superiors exigeixen un altre tipus de gestions.

Quines ajudes hi ha per a la instal·lació de consum energètic a casa?

El Ministeri de Transició Energètica ha disposat ajudes de fins a 900 milions d’euros a aquells espais que vulguin sumar-se a l’autoconsum i de fins a 220 milions d’euros per a l’emmagatzematge energètic, a través del Reial decret 477/2021.

Si parlem d’energia fotovoltaica, es tracta d’ajudes a particulars del 40 % al 50 %, per a l’autoconsum col·lectiu. Pel que fa a l’eòlica, l’ajuda és del 50 %. Finalment, en emmagatzematge, les ajudes arriben fins al 70 %.

Els percentatges creixen 5 punts en municipis de menys de 5.000 habitants o municipis de menys de 20.000 habitants en entorns rurals amb diferents nuclis de població que tinguin menys de 5.000 habitants. El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU) recull aquestes ajudes amb tots els detalls (punts 4 i 5).

Les ajudes s’atorguen per ordre de presentació fins que s’esgotin els fons i el termini de presentació és fins a finals de 2023.

A més, hi ha deduccions fiscals anunciades al Reial decret llei 19/2021 de mesures urgents per impulsar l’activitat de rehabilitació edificatòria dins el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i al Reial decret llei 18/2022 de mesures de reforç de la protecció dels consumidors d’energia i de contribució a la reducció del consum de gas natural.

Són aplicables deduccions a l’IRPF (entre el 20 % i el 60 % de l’import de les obres de millora energètica en edificis i habitatges). No oblidis consultar si el teu municipi ofereix reduccions de l’IBI per la instal·lació de plaques fotovoltaiques.

Finalment, cal tenir al cap els ecopréstecs, que ofereixen condicions favorables per finançar opcions d’autoconsum.

Accepto les condicions d'ús.