SOSTENIBILITAT

Ecopréstecs per finançar la transició ecològica

Temps de Lectura: 3 minuts

Ecopréstecs per finançar la transició ecològica
Avatar

CaixaBank

07 Febrer, 2023


No és que no ens ho hagin dit per activa i per passiva: hem de reduir la nostra petjada de carboni. Des d’una ciutat que implanta mesures per reduir les seves emissions a una llar que millora la seva eficiència energètica, tots ens hi hem d’implicar. I els ecopréstecs hi són per ajudar-nos a aconseguir-ho.

Què són els ecopréstecs

Es tracta de productes financers en condicions favorables que serveixen per facilitar la implantació de tota mena de projectes que compleixin certs requisits de millora mediambiental.

En què es diferencien els ecopréstecs dels préstecs al consum convencionals? Generalment, els primers ofereixen avantatges com ara tipus d’interès inferiors o terminis d’amortització més convenients.

Es tracta que un ciutadà disposi del suport necessari per instal·lar una solució d’aerotèrmia a casa seva, capaç de reduir el seu consum energètic. També que una empresa de logística disposi de furgonetes elèctriques per ajudar a descarbonitzar l’última milla a les ciutats o que una explotació agrària optimitzi el seu consum d’aigua.

Què es pot finançar amb ecopréstecs

L’abast dels ecopréstecs és molt variat. Tant com les possibilitats que tenen empreses i llars per prendre iniciatives beneficioses per al medi ambient, com és el cas de les destinades a reduir la seva petjada de carboni.

Cotxes elèctrics

L’electrificació del parc de vehicles és un dels eixos fonamentals dels plans de descarbonització de la Unió Europea. Això vol dir que Europa aposta pel cotxe elèctric com un dels pilars centrals per accelerar la seva transició ecològica. Per al 2035, la Comissió Europea ha proposat que ja no es venguin vehicles amb motors de combustió interna. Ni tan sols híbrids.

Aquest context converteix el cotxe elèctric en una peça fonamental per eliminar emissions. Per això, són habituals els préstecs destinats a finançar l’adquisició de cotxes elèctrics, que no produeixen emissions locals.

Electrodomèstics de baix consum

Els electrodomèstics com la nevera o l’escalfador de l’aigua influeixen en gran manera en el consum d’energia d’una llar. Per això és recomanable renovar els equips antics i poc eficients en la despesa d’energia. Per facilitar aquestes operacions, els ecopréstecs solen finançar la compra d’electrodomèstics de baix consum, amb una bona qualificació energètica.

Reformes per a un habitatge més eficient

Rebaixar el consum d’energia a la llar —i, per tant, la seva petjada de carboni— no només exigeix tenir-hi aparells i vehicles més eficients. L’habitatge mateix ha de ser el més eficient possible en tasques com mantenir la temperatura ambient o aprofitar energies renovables. De fet, les llars són la segona font d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a Espanya, on acaparen el 20,9 % del total, segons l’INE.

Aquesta és la raó principal per la qual actuacions com la substitució de finestres per altres de més aïllants i altres reformes per augmentar l’eficiència energètica dels edificis, com la instal·lació de sistemes de climatització més eficients, són objecte de finançament per a diferents ecopréstecs. També la instal·lació de solucions per produir energies renovables a la llar mateixa, com és el cas dels panells solars.

Finançar el futur del planeta

Tant aquesta ciutat que es torna més ecofriendly com aquesta llar que consumeix menys energia necessiten una cosa en comú: recursos que els permetin implantar les diferents mesures planificades. També els requereix una empresa que tingui com a objectiu assolir el zero net en les seves emissions de carboni.

Una xarxa d’enllumenat intel·ligent, unes finestres noves i més aïllants, una instal·lació de panells solars, una flota de vehicles elèctrics… per accedir a tot això calen fons. El finançament sostenible ha sorgit com a resposta per impulsar aquesta mena de mesures, que redunden en una millor salut per al planeta.

Aquesta mena de finançament té com a objectiu donar suport a projectes que aportin beneficis certs tant al medi ambient com a la societat. És indispensable per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU i complir l’Agenda 2030, amb la qual s’han compromès països d’arreu del món.

En aquest context, han sorgit productes com els bons verds o els préstecs verds, que ofereixen les entitats financeres com . Aquest tipus de finançament dona suport des de la implantació d’una planta fotovoltaica per produir energia solar, a la construcció o renovació d’edificis energèticament eficients. També ofereix suport a projectes de transport sostenible o energies renovables promoguts per entitats públiques, per posar alguns exemples.

Tanmateix, no només els projectes de grans empreses i institucions reben finançament per dur a terme els seus projectes ecològics. La transició ecològica de les llars i pimes gaudeix del suport de productes financers dissenyats per aquestes tasques. Al cap i a la fi, el futur del planeta també depèn del fet que s’incentivi que un habitatge estalviï energia o que una empresa redueixi les seves emissions contaminants.

Accepto les condicions d'ús.