ECONOMIA

Fons sostenibles: les claus de la seva doble rendibilitat

Temps de Lectura: 4 minuts

Fons sostenibles: les claus de la seva doble rendibilitat
Avatar

CaixaBank

09 Gener, 2023


Més enllà dels números, inversors de tot el món han començat a examinar altres factors a l’hora de decidir on col·loquen els seus diners. Ara, també cerquen cuidar del planeta i dels seus habitants a través de les seves inversions. Els fons sostenibles són una de les eines que els ajuden a aconseguir-ho.

Com és això possible? Què té a veure invertir amb el canvi climàtic o el futur de la societat? La resposta cal cercar-la en la inversió socialment responsable (ISR), que és aquella que té en compte, al costat de la rendibilitat financera, aspectes mediambientals, socials i de bon govern (ESG) en seleccionar els seus actius.

La doble rendibilitat dels fons sostenibles

Els fons d’inversió sostenibles són productes vinculats a aquesta filosofia d’inversió ISR, que cerquen una doble rendibilitat: financera i social.

Es tracta de productes financers que cada vegada són més populars. Tal com recull MSCI, el valor total de mercat dels actius gestionats per fons d’inversió vinculats als seus índexs ESG superava els 93.000 milions d’euros a finals de 2020. Tres anys abans, el 2017, no arribaven als 8.000 milions.

Quina és la causa d’aquesta popularitat? Sens dubte, una de les principals és que aquests fons d’inversió asseguren a l’inversor que els seus diners donen suport a projectes i empreses responsables amb el planeta i la societat: només inclouen en la seva cartera aquells que compleixen amb determinats factors sostenibles.

Aquesta selecció la poden fer de moltes maneres: des d’excloure companyies que participen en determinades activitats contràries a la sostenibilitat a incorporar aquelles que millor rendiment demostrin en determinats factors ESG o centrar-se en unes altres la gestió de les quals beneficiï un aspecte determinat, com la lluita contra el canvi climàtic, la transició energètica o el desenvolupament sostenible de les comunitats.

Fons d'inversió sostenibles... i rendibles

Això sí, no es pot oblidar que la ISR no deixa de ser una inversió, per la qual cosa la seva prioritat també és la rendibilitat financera. Un objectiu que persegueixen els fons sostenibles i que troba un important aliat en la seva atractiva relació entre rendibilitat i risc.

De fet, un dels punts forts dels fons sostenibles és que inverteixen en empreses que atorguen una gran importància a la gestió de riscos ESG. Es tracta de companyies que es veuen menys exposades, per exemple, a un problema reputacional causat per un abocat contaminant accidental o per problemes amb les comunitats dels llocs on operen.

Aquesta major resiliència de les companyies que solen conformar les carteres dels fons sostenibles va quedar patent durant l’explosió de la pandèmia de COVID-19, que el 2020 va posar a prova empreses de tot el món. En aquest sentit, MSCI va reportar un major rendiment dels seus índexs vinculats a factors ESG respecte al seu índex de referència MSCI ACWI durant aquells primers mesos de pandèmia.

Aquesta millor gestió dels riscos procedeix precisament de l’interès de les companyies per complir amb els criteris ESG, una pràctica que els obre la porta a recursos financers als quals, d’altra manera, no podrien accedir.

Encara que amb el pas dels mesos la rendibilitat obtinguda pels fons sostenibles ha tendit a equilibrar-se amb la dels convencionals, aquests productes tenen pel davant un futur prometedor. Això és degut al fet que resulten especialment atractius per a nous segments d’inversors que es comencen a unir als tradicionals.

Fons sostenibles i nous inversors

Segons el VII Baròmetre de l’Estalvi de l’Observatori Inverco, els inversors de la generació Z o centennials (59 %) i millennials (55 %) consideren molt rellevants els factors ESG a l’hora de decidir en quins productes inverteixen. També són els que més escullen fons sostenibles per a les seves inversions: el 19 % dels estalviadors centennials enquestats el fa, pel 16 % dels millennials.

Aquestes xifres posen en relleu la connexió dels fons sostenibles amb els valors de les generacions més joves. Un interès per la sostenibilitat que demostren en molts altres àmbits de la seva vida: fins al 37 % dels centennials i un terç dels millennials col·loquen el canvi climàtic com la seva principal preocupació. Fins i tot cada vegada més joves trien carreres vinculades amb el medi ambient.

Al costat dels inversors joves que estan cridats a ocupar el mercat de fons en el futur, uns altres segments emergents demostren un especial interès pels productes sostenibles. Es tracta de les dones, que no només donen major importància als criteris ESG que els homes a l’hora de decidir on invertir: també consideren en major mesura que rendibilitat i sostenibilitat no estan renyides.

Rendibilitat per al planeta

Les bones perspectives de la inversió socialment responsable tindran, sens dubte, una gran rendibilitat per al planeta. Productes com els fons sostenibles formen part d’aquest finançament que requereix la lluita contra el canvi climàtic, el desenvolupament de fonts d’energia respectuoses amb el medi ambient o l’estabilitat de persones, empreses i governs de tot el món.

El poder d’invertir en fons sostenibles resideix, precisament, en la capacitat que tenen aquests productes per animar a les empreses a incorporar factors ESG a la seva gestió i accedir així a una font de finançament cada vegada més important. Un poder que els inversors poden exercir ara gràcies a aquests productes.

Accepto les condicions d'ús.