SOSTENIBILITAT

Com saber si una empresa és ESG

Temps de Lectura: 5 minutos

Com saber si una empresa és ESG
Avatar

CaixaBank

22 Novembre, 2021


Després de la irrupció de la pandèmia de COVID-19, la necessitat de comptar amb empreses sostenibles i rendibles s’ha disparat. Són objecte de desig dels inversors, ja que són capaces de cuidar el medi ambient i generar un impacte positiu a l’entorn en què operen gràcies a una gestió ètica que, a més, reporta beneficis econòmics.

El 2021, moltes companyies s’han llançat a aplicar a la seva estratègia els criteris ESG (ambientals, socials i de govern corporatiu, per les seves sigles en anglès) per millorar el seu compromís amb la gestió responsable. Però, com podem saber si els compleixen de debò?

Moltes empreses, en el seu afany de demostrar que els apliquen a la seva activitat diària, fan públiques nombroses dades, algunes irrellevants, que contribueixen a generar més soroll i a fomentar l’anomenat Greenwashing, en què s’ofereix una imatge de corporació “verda” i sostenible quan la realitat és una altra.

Però hi ha proveïdors independents de qualificacions ESG com, per exemple, MSCI, Sustainalytics o Thomson Reuters, que mesuren si una companyia es pot adscriure als criteris ESG, encara que cadascuna pondera aspectes diferents en les seves qualificacions.

A això, s’hi sumen els índexs com el Dow Jones Sustainability Index (DJSI) o el FTSE4Good, que identifiquen i classifiquen les empreses més sostenibles del món.

És important que les empreses apliquin criteris de transparència a l’hora d’informar de la seva activitat financera i no financera, a més de detallar les característiques de productes o serveis, els processos de producció i el seu impacte sobre el medi ambient i a la comunitat.

També en aspectes de recursos humans, com la representativitat de minories, especialment en llocs de presa de decisions, igualtat d’oportunitats i beneficis per als treballadors. Tots són aspectes mesurables que poden apuntar al compliment de criteris ESG.

Respecte al govern corporatiu, han de posar sobre la taula la composició de la seva junta d’accionistes i les seves competències, així com el tipus de propietat que té l’empresa i el tipus de control que s’hi exerceix.

La gestió eficient també és objecte de debat, ja que no només influeix directament en els beneficis de l’empresa, sinó en el benestar dels treballadors, el creixement o l’impacte mediambiental. O potser és al contrari: les empreses que compleixen amb els criteris ESG acostumen a estar millor gestionades i obtenir més beneficis, per la qual cosa són una inversió atractiva.

La inversió ESG s’ha convertit en una moda que ha arribat per quedar-se i ha dut moltes empreses a dissenyar les seves estratègies tenint en compte per igual els aspectes financers i els socials, ambientals i de govern corporatiu.

Accepto les condicions d'ús.