SOSTENIBILITAT

Per què necessitem índexs de sostenibilitat

Temps de Lectura: 5 minutos

Per què necessitem índexs de sostenibilitat
Avatar

CaixaBank

08 Novembre, 2021


Una empresa que forma part d’índexs borsaris com el Dow Jones, el FTSE 100 o l’IBEX35 es considera un referent. Ho és, literalment: tots aquests indicadors són la referència que prenen molts inversors a l’hora de decidir quins valors compondran la seva cartera. Tanmateix, una empresa és molt més que la seva liquiditat o el valor de les seves accions. També és l’impacte que té la seva activitat en la societat i la seva contribució a l’entorn. Per exemple, a través de la creació de llocs de treball o de les seves polítiques en matèria de responsabilitat social. Per això existeixen els índexs de sostenibilitat, que serveixen per mesurar el rendiment en aquest sentit de les empreses més responsables.

Què són els índexs de sostenibilitat

Les empreses, sobretot les més grans, tenen un compromís amb la societat en què estan immerses. La seva influència és molt gran, i per això desenvolupen polítiques d’impacte que els permeten posar en pràctica els seus principis ètics.
En connexió amb aquest apartat hi ha les estratègies empresarials que aposten per la sostenibilitat, una de les principals preocupacions de l’ONU per als pròxims anys, plasmada en els seus 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Per mesurar el rendiment d’aquestes polítiques, han aparegut índexs específics que ajuden els inversors a triar actius pel suport que donen al desenvolupament sostenible.

D’aquesta manera, els índexs de sostenibilitat distingeixen les empreses que combinen l’èxit econòmic amb el desenvolupament sostenible. Aquest concepte es refereix a la capacitat de resoldre les necessitats actuals sense comprometre les de les properes generacions.

Per mesurar aquesta sostenibilitat a les empreses, aquests índexs tenen en compte els factors ESG, sigles que es refereixen als criteris mediambientals, socials i de govern corporatiu (ASG en català). Són fonamentals per a la inversió responsable, una tendència que cada vegada cobra més importància.

Alguns dels exemples més influents són el conegut com Dow Jones de la sostenibilitat (DJSI), referent al selectiu més rellevant de la borsa de Nova York, i el FTSE4Good, lligat a la borsa de Londres.

Com s'elaboren els índexs sostenibles

Per elaborar aquests índexs, es tenen en compte diversos factors. Per exemple, el DJSI, del qual forma part CaixaBank com una de les empreses més sostenibles del món, avalua grans companyies per comprovar si compleixen certs requisits. Entre aquests hi ha criteris econòmics relacionats amb el govern corporatiu o codis de conducta; mediambientals, com ara iniciatives destinades a evitar el canvi climàtic o el foment de les inversions sostenibles, i socials, relacionats amb el desenvolupament del capital humà o la filantropia, entre altres molts factors.
Per calcular la puntuació que obté cada companyia, es valoren aproximadament 1.000 punts diferents, classificats en aquestes tres categories ESG (criteris mediambientals, socials i de govern). Cada any s’eleva l’exigència d’aquest procés d’avaluació per tal d’identificar i mesurar nous factors.

En la seva edició del 2020, el DJSI va incloure 19 empreses espanyoles en el seu índex mundial, entre les quals hi ha CaixaBank. Aquest selectiu es revisa cada any el mes de novembre.

Per part seva, el FTSE4Good tria les empreses que l’integren de conformitat amb el compliment de certs estàndards mediambientals, socials i de relació amb els seus grups d’interès. També examina el seu grau de defensa i suport dels drets humans, les bones pràctiques a la seva cadena de subministrament i les pràctiques anticorrupció que implementen. A més, té índexs sectorials, com el FTSE4Good IBEX, que han creat de manera conjunta FTSE Group i Bolsas y Mercados Españoles (BME).

Un altre dels proveïdors principals d’índexs ESG és MSCI, que va començar el 1990 i avui disposa de més de 1.500 índexs ESG de renda fixa i renda variable. CaixaBank forma part de més de 100 dels seus índexs, entre els quals destaca el World ESG Leaders.

A més, CaixaBank és avaluat pels analistes i les agències de sostenibilitat principals, que ens situen entre les entitats financeres amb millors qualificacions. Destaquen Sustainalytics, ISS ESG, VigeoEiris o CDP per a l’àmbit de canvi climàtic, en què CaixaBank assoleix la categoria de Leader.

Per a què serveixen els índexs de sostenibilitat

Aquests índexs de sostenibilitat són eines que ajuden els inversors a identificar els actius que subscriuen companyies que compleixen els estàndards globals de responsabilitat social corporativa.
D’aquesta manera, els índexs de sostenibilitat impulsen la inversió socialment responsable (ISR), atès que serveixen com a indicadors fiables per analitzar aquest tipus d’inversions. A més, són eines que ajuden a desenvolupar productes ISR.

Són índexs de referència amb una gran capacitat per derivar els fluxos d’inversió cap a objectius sostenibles, ja que molts inversors hi confien a l’hora d’operar. Consultors, brokers i gestors els tenen en compte per analitzar inversions, col·locacions d’actius, etc.

Es tracta d’una tendència cada vegada més important en els mercats de tot el món. Tant és així que la Unió Europea mateixa ha creat dues noves categories d‘índexs financers de referència de baix impacte carbònic, que ajuden a conèixer millor la petjada de carboni d’una cartera d’inversions: una de referència sobre transició climàtica per reduir la petjada de carboni de les carteres d’inversions (índexs CTB) i una altra d’especial, que harmonitza les carteres amb l’objectiu de limitar l’augment de la temperatura mundial a 1,5 °C respecte als nivells preindustrials (índexs PAB).

Gràcies a aquests índexs, tant el rendiment econòmic com l’impacte positiu de les estratègies de sostenibilitat de les companyies es veuen impulsats i reconeguts. Una línia d’actuació que ajuda les finances a alinear-se amb el futur de la societat i del planeta.

Accepto les condicions d'ús.