ECONOMIA

CaixaBank obté un benefici de 335 milions i completa les integracions de Banca Cívica i Banc de València

Temps de Lectura: 5 minutos

Avatar

CaixaBank

25 Abril, 2013


CaixaBank va obtenir un resultat net atribuït de 335 milions d’euros el primer trimestre de l’exercici 2013, després de la incorporació dels resultats del negoci de Banca Cívica (des de l’1 de juliol de 2012) i de Banc de València (des de l’1 de gener de 2013), que impacten en la comparativa interanual del compte de resultats.

L’entitat, presidida per Isidre Fainé, i el conseller delegat de la qual és Joan Maria Nin, ha començat el 2013 la segona fase del Pla estratègic 2011-2014, tot centrant els seus esforços a prioritzar la qualitat del servei i la reputació de l’entitat, per mantenir el lideratge comercial amb un creixement rendible.

  • Posició de lideratge a Espanya. Després de la incorporació dels clients procedents de Banca Cívica i Banc de València, CaixaBank reforça el seu lideratge com a primera entitat financera a Espanya, amb 13,8 milions de clients, uns recursos totals de 300.985 milions (+3,5%) i una cartera de crèdits de 228.763 milions (+2,4%). 
  • Nivell de liquiditat excel·lent. La liquiditat de CaixaBank puja a 61.325 milions (+8.233 milions), els quals són de disponibilitat immediata, i arriba al 16,7% dels actius totals. Amb l’obertura dels mercats majoristes, CaixaBank va emetre 1.000 milions en bons sènior i va col·locar 1.000 milions més en cèdules hipotecàries. 
  • Solvència elevada, amb un core capital del 10,6% després de la integració de Banc de València i el prepagament de les ajudes públiques del FROB rebudes per Banca Cívica. Durant el període, l’entitat ha generat orgànicament 31 punts bàsics de core capital. 
  • Gestió activa del risc amb augment de les cobertures. La ràtio de cobertura dels actius dubtosos augmenta del 60% al 75% (154% amb garantia real) i la dels adjudicats arriba al 48%. Després de la integració de Banc de València, la ràtio de morositat se situa en el 9,40%.
  • Gestió de costos exigent. Les despeses es redueixen un 5,4% amb perímetre homogeni en comparació del primer trimestre del 2012. Les despeses associades al pla d’optimització de l’estructura del Grup –després d’assolir un acord amb tota la representació sindical– garanteixen la consecució de les sinergies previstes en les integracions de Banca Cívica i Banc de València.

Obra Social: al costat de les persones ahir, avui i sempre

“la Caixa” ha aprovat dotar a la seva Obra Social d’un pressupost de 500 milions d’euros per al 2013, el mateix que els cinc anys precedents, i consolida una vegada més el seu compromís amb les persones i amb el progrés de la societat.

La distribució d’aquesta inversió per àrees d’actuació es desglossa de la següent manera:

  • 334 milions d’euros al desenvolupament de programes socials i assistencials
  • 67,1 milions, a iniciatives científiques i mediambientals
  • 64,3 milions a activitats culturals
  • 34,6 milions a projectes educatius i d’investigació.

 Pressupost de l’Obra Social “la Caixa” des del 2008 al 2013 (pots descarregar el .jpg).

Pressupost de l'Obra Social "la Caixa" 2008 2013

Pots obtenir més informació en la nota de premsa de resultats CaixaBank primer trimestre del 2013.

Accepto les condicions d'ús.

Comentaris

Enviar comentari