ECONOMIA

CaixaBank obté un benefici de 408 milions i reforça el lideratge a Espanya

Temps de Lectura: 5 minutos

Avatar

CaixaBank

26 Juliol, 2013


CaixaBank ha obtingut un resultat net atribuït de 408 milions d’euros en el primer semestre de l’exercici 2013 (166 milions d’euros en el mateix període del 2012) i reforça la seva solvència, la seva posició de liquiditat i el seu lideratge en banca a Espanya.

En els primers sis mesos de 2013, i d’acord amb el calendari previst, CaixaBank ha acabat la integració de les plataformes informàtiques de les caixes que formaven Banca Cívica. A més, l’entitat ha completat l’adquisició de Banc de València.

Oficines Centrals de CaixaBank a Barcelona

Dels resultats del primer semestre destaca:

  •  Posició de lideratge a Espanya. Després de la integració de Banca Cívica i Banc de València, CaixaBank reforça el seu lideratge a Espanya, amb 13,8 milions de clients i un volum de negoci de 526.552 milions (+2,4%). A més, a mitjan juliol, la revista financera Euromoney va reconèixer CaixaBank com a ‘Best Bank in Spain’ 2013 i ‘Best Retail Bank for Technology Innovation’.
  • Nivell de liquiditat excel·lent de 64.604 milions (+11.512 milions), un 18,4% del total dels actius del Grup, amb una bona estructura de finançament: la ràtio Loan to Deposits millora 11 punts percentuals fins a situar-se en un 117%. 
  • Solvència elevada, amb un Core Capital de l’11,6% després de la integració de Banc de València, el prepagament de les ajudes públiques del FROB rebudes per Banca Cívica i la venda d’un 10,1% de la participació a Grupo Financiero Inbursa. Destaca la capacitat orgànica de generació de capital (+98 punts bàsics de Core Capital). 
  • Gestió activa del risc. La ràtio de morositat se situa en el 9,75% (+34 pb al trimestre) i la ràtio de cobertura en el 75%. Amb la nova classificació de les operacions refinançades, la morositat arriba a l’11,17% i la cobertura, al 66%.
  • Exigent gestió de costos i consecució de sinergies. Les despeses recurrents es redueixen un 6,3% amb perímetre homogeni, en comparació amb el primer semestre de 2012. Les sinergies totals que es preveuen a partir del 2015 augmenten fins als 682 milions (amb un 90% ja capturat el juny de 2013), un 9,1% més que la previsió inicial de 625 milions.

 A més, en els darrers 12 mesos, l’entitat ha concedit 82.550 milions en crèdits, amb més de 1,1 milions d’operacions formalitzades.

 Obra Social: una prioritat inalterable

 “la Caixa” va aprovar el fet de dotar a l’Obra Social amb un pressupost de 500 milions d’euros per al 2013, el mateix que en els cinc anys precedents, tot consolidant, una vegada més i especialment en la conjuntura actual, el seu compromís amb les persones i amb la societat. 

La distribució d’aquesta inversió per àrees d’actuació es desglossa de la següent manera: 334 milions d’euros al desenvolupament de programes socials i assistencials (67% de la inversió); 67,1 milions, a iniciatives científiques i mediambientals; 64,3 milions a activitats culturals; i 34,6 milions d’euros a projectes educatius i d’investigació. 

Més informació a la nota de premsa de CaixaBank: Resultats primer semestre 2013

Accepto les condicions d'ús.