ECONOMIA

Cinc novetats fiscals que et convé conèixer

Temps de Lectura: 5 minutos

Cinc novetats fiscals que et convé conèixer
Avatar

CaixaBank

03 Gener, 2022


Des dels tradicionals plans de pensions fins als criptoactius, durant els últims mesos han sorgit canvis en els impostos per a tots els gustos, unes modificacions que hem de conèixer no només per complir amb la llei, sinó també perquè puguem fer una bona planificació fiscal.

Per aquesta raó, la professora de la Universitat Pompeu Fabra Carmen Jover ha resumit els més importants en un seminari web ofert a través del programa Aula de formació a accionistes de CaixaBank.

Canvis en les aportacions als plans de pensions

Els plans de pensions, l’any 2021, han patit canvis en els límits anuals d’aportacions en funció del tipus de producte que es tracti, a diferència del que passava anys enrere. Per a aquest any 2022 també hi ha modificacions:

– Pla individual: el límit anual d’aportacions se segueix reduint. Des de l’1 de gener de 2022, és de només 1.500 euros, quan el 2021 es podien aportar fins a 2.000 euros i fins a l’any 2020 es podien aportar fins a 8.000 euros. Si se supera el nou límit, és necessari retirar-ne l’excés abans del 30 de juny de l’any següent per evitar una sanció del 50 % sobre aquest import.

– Plans de treball: en aquest cas, el límit de les contribucions empresarials augmenta de 8.000 a 8.500 euros anuals.

– En el cas d’aportacions a plans de pensions en què el titular sigui el cònjuge (si aquest no obté rendiments nets del treball ni d’activitats econòmiques o els obté en una quantia inferior a 8.000 euros anuals), el límit màxim d’aportació també es redueix, i passa de 2.500 el 2021 a 1.000 euros anuals el 2022.

– Plans de pensions a favor de persones discapacitades: el límit financer en aquest cas no ha canviat i segueix sent de 24.250 euros per part del titular o de fins a 10.000 euros si hi aporten parents, de línia directa o col·lateral, fins al tercer grau inclusivament, cònjuge o tutors. En aquest cas, el conjunt anual d’aportacions no pot superar els 24.250 euros.

– Esportistes professionals i d’elit: el límit financer en aquest cas també és de 24.250 euros anuals.

Pagaments en efectiu més limitats

La nova legislació per prevenir el frau ha portat una altra novetat, que va entrar en vigor el juliol passat: els pagaments en efectiu són cada vegada més limitats. Així, l’import màxim que es pot pagar a un empresari o professional en efectiu és ara de 1.000 euros.

En el cas de pagadors estrangers, l’import que poden abonar en efectiu va passar dels 15.000 euros anteriors als 10.000 euros de l’actualitat. Tots aquests canvis afecten els pagaments que s’hagin fet a partir de l’entrada en vigor de la norma, fins i tot si es refereixen a operacions concertades amb anterioritat.

Atenció a la reducció per lloguer a l'IRPF

Aquesta és una modificació que entrarà en vigor a la declaració de la renda de 2021 —que és la que es presentarà de l’abril al juny de 2022— i que convé tenir en compte si es té un habitatge en lloguer.

“Si llogo un habitatge, declaro els ingressos i les despeses, a partir dels quals obtinc el rendiment net. Una vegada declarat, tinc un incentiu fiscal del 60 %. És a dir, només pago impostos pel 40 % d’aquests rendiments”, explica Carmen Jover. La novetat és que, a partir d’ara, es podrà aplicar aquest incentiu només si s’ha declarat el rendiment en l’exercici que toqui fer-ho.

Abans, si no s’havia declarat i hi havia una inspecció, el contribuent podia aplicar-se la reducció igualment, segons una sentència del Tribunal Suprem . Ara, Hisenda ha modificat la norma, de manera que només es podrà aplicar si es liquida a l’imprès de la declaració de la renda.

El nou valor de referència per als impostos sobre immobles

Una altra de les grans novetats fiscals, que entra en vigor l’1 de gener de 2022 té a veure amb el valor de referència que s’utilitzarà per calcular impostos vinculats a la compravenda, la donació i l’herència d’habitatges.

“Es tracta d’un nou valor que determinarà el cadastre i que es publicarà a partir del compendi d’escriptures de compravenda, tractant que sigui al més ajustat possible al valor de mercat. Perquè no se situï per damunt, s’aplicarà només el 90 %. Primer es valorarà per zones i després es farà per immobles”, aclareix Carmen Jover.

Així, la base imposable dels béns immobles que es comprin es calcularà a partir del valor de referència. Això afectarà el càlcul d’impostos habituals en aquestes operacions, com el de transmissions patrimonials, el d’actes jurídics documentats o el de successions i donacions.

Cal tenir en compte que el valor de referència pot ser molt diferent del que s’utilitzava fins ara per a aquest càlcul en algunes comunitats autònomes.

Criptomonedes: cal informar-ne Hisenda

Ha estat la nova Llei 11/2021, de 9 de juliol, per a la prevenció del frau fiscal, la que ha incorporat un canvi important respecte a les criptomonedes, concretament sobre les que es tenen en altres països.

A partir del proper mes de febrer serà obligatori informar l’Agència Tributària sobre les monedes virtuals que siguin a l’estranger mitjançant el model 720. Aquest model és una declaració informativa de valors, béns immobles o comptes a l’estranger per valor de més de 50.000 euros que, a partir d’ara, també afectarà les criptomonedes.

El que passa és que, en el cas de les criptomonedes, encara no s’ha establert un valor mínim com en el cas de la resta d’actius, per la qual cosa en principi seria necessari declarar qualsevol quantitat de criptomonedes. Aquesta és una situació que, segons el parer de l’experta, podria aclarir un proper reial decret. Per tant, toca estar pendents de les novetats en aquest sentit.

Tots aquests són canvis fiscals que han entrat en vigor recentment o que estan a punt de fer-ho i convé tenir presents. No fer-ho pot representar sancions i un contratemps important en la planificació fiscal.

Accepto les condicions d'ús.