ECONOMIA

Claus per a un ús responsable de les TIC a les empreses

Temps de Lectura: 5 minutos

Claus per a un ús responsable de les TIC a les empreses
Avatar

CaixaBank

14 Novembre, 2017


Durant els darrers anys hem assistit a una revolució tecnològica, econòmica i social sense precedents. Molta gent la qualifica com l’entrada a un nou paradigma: l’informacional. Un nou escenari en què la gestió de la informació es torna l’eix central de l’economia i les relacions socials i en què les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) adquireixen un paper transcendental.

Aquest canvi de paradigma també s’ha traduït en un canvi en la forma d’operar de les empreses, molt concretament en el camp de la responsabilitat social corporativa (RSC): ús de dispositius, aplicacions i noves pràctiques que han donat lloc a un nou entorn de responsabilitat.

La Càtedra de CaixaBank d'RSC publica “La responsabilitat social corporativa davant els desafiaments de les tecnologies de la informació i la comunicació”

En aquest context, es fa indispensable desenvolupar una sèrie de pautes que permetin a les empreses aplicar les TIC de forma responsable, contribuint al creixement sostenible de l’empresa, les persones i, finalment, del planeta. En aquesta línia, el quadern 35 “La responsabilitat social corporativa davant els desafiaments de les tecnologies de la informació i la comunicació” elaborat per l’Càtedra de CaixaBank de Responsabilitat Social Corporativa, posa de manifest les claus per a l’ús responsable de les TIC a les empreses:

  • Recollida de dades. L’ús de les TIC genera grans quantitats de dades que, en analitzar-les, ens permet millorar la presa de decisions: identificació, mesurament, seguiment i avaluació dels impactes de l’organització, així com del context, etc. Això ens permet adoptar un enfocament preventiu: actuar abans que el problema s’arribi a produir.
  • Diàleg i participació dels grups d’interès. No es tracta únicament d’emetre informació, sinó també de practicar l’escolta activa i utilitzar les TIC per recollir el feedback dels grups d’interès i introduir-lo en la presa de decisions. Així mateix, les TIC es poden entendre com a canals de comunicació amb què prestar un servei més proper als stakeholders, a més d’usar-se com a eines que facilitin l’anàlisi, la classificació i la resposta de peticions.
  • Treball en xarxa. Cada vegada resulta més necessari i útil la col·laboració entre els diferents agents de la societat, a fi de desenvolupar noves idees, tecnologies, productes i serveis. Així mateix, el treball en xarxa comporta una nova forma de concebre les relacions laborals: conciliació de la vida laboral i personal i incrementar la participació i el compromís.
  • Eficiència i control. A través de les TIC podem monitorar i controlar els processos de producció i prestació de serveis, adequant el volum de producció, detectant errors i ajustant i optimitzant les fases per minimitzar l’impacte mediambiental, i evitar despeses innecessàries.
  • Traçabilitat. Les TIC ens permeten fer un seguiment del producte durant tot el cicle per conèixer els impactes derivats del seu ús i gestió. Al mateix temps, aquesta informació se li pot oferir al consumidor: escanejar un codi QR a l’etiqueta, etc.
  • Solucions en benefici dels grups d’interès. L’ús de les TIC ha obert la porta al desenvolupament de noves solucions que faciliten la feina amb els grups d’interès: oferir solucions personalitzades, comparació de productes, etc. A més, el fet d’oferir serveis físics en versió digital ja té un impacte molt positiu en la sostenibilitat i la inclusió social.
  • Transparència i rendició de comptes. A través de la rendició de comptes l’empresa té l’oportunitat de donar a conèixer les seves pràctiques responsables, així com de justificar els errors i les accions que està duent a terme. D’aquesta manera, s’incrementa la capacitat de decisió dels membres de la societat i, amb això, l’equitat social.
  • Inversió en intangibles. Fa referència a la inversió en R+D, patents o propietat intel·lectual per generar noves idees i solucions que donin resposta a les necessitats dels clients i de la societat. Així mateix, la inversió en coneixement és indispensable perquè la companyia es pugui adaptar i ser sostenible en el nou entorn digital (programes de formació i talent).

Pots trobar més informació al quadern “La responsabilitat social corporativa davant els desafiaments de les tecnologies de la informació i la comunicació”.

Accepto les condicions d'ús.

Comentaris

Enviar comentari