SOSTENIBILITAT

Claus per construir l’estratègia ESG de la teva empresa

Temps de Lectura: 5 minutos

Claus per construir l’estratègia ESG de la teva empresa
Avatar

CaixaBank

19 Gener, 2022


Quan parlem d’estratègies ESG (mediambientals, socials i de govern corporatiu, per les seves sigles en anglès) fem referència a tres variables que ens ofereixen la informació que avalua la sostenibilitat d’una empresa.

Amb l’Agenda 2030 a l’horitzó, les empreses espanyoles estan començant a integrar estratègies ESG. L’informe “Les empreses espanyoles davant el Pacte 2030. Anàlisi, propostes, aliances i bones pràctiques”, publicat per la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial, afirma que el 69 % de les entitats participants en l’enquesta coneixen els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), mentre que un 61 % assegura haver incorporat ja alguna mesura per contribuir-hi. La mateixa enquesta apunta que el 87 % de les grans empreses segueixen mesures per contribuir als ODS, respecte del 54 % de les pimes.

L’informe destaca com a repte principal per a les empreses espanyoles traslladar el que es recull a l’Agenda 2030 a la seva estratègia de negoci, transformar-ho en indicadors empresarials i materialitzar-ho en oportunitats de negoci.

Així, es posa de manifest que només un 36 % de les empreses comunica la seva contribució als ODS per mitjà d’un informe o memòria de sostenibilitat. És més, només un 22 % de les empreses han marcat compromisos públics, específics i mesurables amb relació a algun dels objectius o de les metes de l’Agenda 2030.

Aquests percentatges posen de manifest la necessitat de saber crear, implementar, valorar i comunicar una estratègia ESG al si de les empreses.

1. Missió, materialitat i incentius

Perquè la teva empresa es converteixi en un dels agents que es consideren ESG íntegres, el primer que has de fer és una reflexió a nivell intern per determinar si els teus objectius actuals s’ajusten al que exigeix una estratègia social, mediambiental i de govern corporatiu o no. Passarà el mateix amb la teva missió i valors. Es mantindran o necessitaran una redefinició?

En aquesta primera fase, has de parar atenció a tres aspectes:

Missió: has d’entendre com a missió la raó de ser de la teva empresa. Comprova si s’ajusta als criteris ESG. Així elaboraràs les teves pròpies polítiques de sostenibilitat, que contenen fins, valors i compromisos. No oblidis tenir en compte els teus grups d’interès.

Materialitat: trobar una definició per a aquest concepte no és una tasca senzilla. L’important és determinar quins temes relacionats amb l’estratègia ESG són els que més preocupen els teus grups d’interès i com la teva empresa pot treballar per cobrir-ne les necessitats.

Incentius: estableix quins seran els que tinguis en compte de cara a la posada en marxa de l’estratègia ideada per a la teva firma. Pren com a punt de partida uns determinats beneficis o una remuneració variable que respongui als rendiments que obtingui la teva companyia.

El quadern “Horitzó ESG – Compromís i consistència”, elaborat per Joan Fontrodona i Philip Muller, dins la col·lecció Càtedra CaixaBank de Sostenibilitat i Impacte Social de l’IESE, ofereix més detalls sobre com es pot iniciar la carrera ESG.

2. L'estratègia ESG a l'empresa

Aquest pas es basa a dissenyar i traçar l’estratègia ESG. Per superar-lo amb èxit, calen coneixements, capacitat i inversió en mitjans. T’enfrontaràs a un procés complex, però pots simplificar-lo seguint aquests cinc passos:

1. Analitza quin és el punt de partida de la teva empresa des de la perspectiva sostenible. És el que es coneix com l’avaluació de l’estat ESG. Ja has desenvolupat activitats vinculades amb la sostenibilitat? Quin impacte han tingut? Com s’han abordat els riscos? Et cal implementar més mesures o ja n’hi ha prou?
2. Centra’t a definir el concepte de materialitat dins de la cadena de valor de la teva entitat. D’aquesta manera, identificaràs quines són les operacions o els focus de materialitat que comporten riscos i quines donen lloc a oportunitats ESG.
3. Estableix els objectius de la teva pròpia estratègia ESG. Ara que ja saps quin és el punt de partida de la teva entitat, és el moment de posar metes ben definides. A més, el resultat de les dades que recullis serà sempre mesurable.
4. Tria un sistema que et permeti recopilar les dades ESG per mesurar-les i analitzar-les. Comporta certa dificultat, ja que a la manca d’hàbits referits a aquest tema, s’hi suma com de complicat és mesurar alguns punts d’interès.
5. Selecciona un responsable en sostenibilitat perquè faci un seguiment de l’estratègia posada en marxa. Aquest professional serà l’encarregat de vetllar perquè es compleixi. Entre les seves principals funcions hi ha impulsar la transversalitat i mediar perquè els grups d’interès s’incorporin a la presa de decisions, entre d’altres.

3. Publicació de resultats

Malgrat que la sostenibilitat no s’entén únicament com un resultat, és inevitable donar a conèixer els èxits aconseguits. A l’hora de fer-ho, no caiguis en l’error que sembli que vols convèncer qui llegeixi l’informe final. Al contrari. Per fer-ho, el millor és redactar-lo pensant en el teu públic objectiu.

T’ajudarà a conèixer els estàndards de publicació dels resultats ESG que hi ha actualment. Entre aquests, s’hi inclouen els que proposen el World Economic Forum (WEF) i les Nacions Unides, amb els ODS.

Triïs el que triïs, no oblidis la importància de proporcionar tant les dades quantitatives com les qualitatives. La suma d’ambdós dibuixarà millor la situació de la teva companyia en tots els sentits. A més, facilitarà fer una comparativa amb altres entitats pertanyents al mateix sector econòmic.

La transparència és un altre punt de valor a l’hora de fer públics els resultats. El mateix passa amb l’elecció del canal per difondre’ls, que s’adaptarà a les preferències del destinatari final.

En resum, aquests tres passos representen el millor mode d’establir una estratègia social, ambiental i de govern corporatiu. La gestió de la teva empresa experimentarà un canvi en què la sostenibilitat es convertirà en la prioritat.

Accepto les condicions d'ús.