SOSTENIBILITAT

Cobertes verdes: aïllar casa teva pot començar per la teulada

Temps de Lectura: 3 minuts

Cobertes verdes: aïllar casa teva pot començar per la teulada
Avatar

CaixaBank

17 Octubre, 2022


Les cobertes verdes, també anomenades cobertes enjardinades, sostres vius o sostres verds, són una cobertura vegetal a tota la coberta d’un edifici o part d’aquesta. Lluny de ser un descobriment recent, els sostres vius s’han utilitzat de manera tradicional durant mil·lennis, a causa de les seves propietats tèrmiques. Recentment, s’hi afegeixen, a més, beneficis ecosistèmics urbans i millores en la qualitat de vida gràcies a la salut que aporta el verd.

Hi ha molts tipus de sostres verds: mentre que amb 20 centímetres de profunditat de substrat —cobertes extensives— solen ser ideals per a la gespa, un arbre de dimensions petites necessitarà un metre de profunditat —cobertes intensives— per poder viure en una coberta. En general, se solen desplegar cobertes amb uns 50 cm de terra i impermeabilització.

Les cobertes verdes se solen utilitzar com a complement, terraplè o alternativa de cobertes blanques i blaus.

  • Les cobertes blanques, amb un alt poder reflector, fan que la irradiància solar reboti i no arribi a l’interior, com la neu als vessants de les muntanyes.
  • Les cobertes blaves incorporen masses d’aigua d’uns centímetres de profunditat, de vegades fins a mig metre. A l’estiu, ajuden a alliberar la calor de l’interior de l’edifici, mentre que a l’hivern funcionen com un col·lector de llum.

Cinc motius per desplegar cobertes verdes a les ciutats

Els entorns urbans de tot el planeta pateixen problemes similars. Alguns dels més típics són l’excés d’àrees grises, falta de vegetació, una contaminació elevada, falta de biodiversitat, nivells de soroll elevats o les pèrdues energètiques pel contorn de l’edifici. Qualsevol pot reconèixer les conseqüències d’una casa mal aïllada, com el fred a l’hivern o la calor excessiva a l’estiu.

Com poden les cobertes verdes i els jardins verticals pal·liar aquests reptes? Són diversos els factors sobre els quals incideixen.

1. Redueix les necessitats de climatització

Això s’aplica tant a la calefacció com a l’aire condicionat. A l’estiu, la massa tèrmica de la coberta verda ajuda a estabilitzar la temperatura i evita que la irradiància del sol arribi al sostre. Això vol dir que la coberta verda aportarà fred a l’edifici a l’hivern? De cap manera, perquè aquesta mateixa massa tèrmica actua com a aïllant. Així que podem dir que, en general, redueix totes les fuites o entrades de calor.

2. Ajuda a estabilitzar la temperatura urbana

Les cobertes verdes suposen menys calor a l’estiu i menys fred a l’hivern, com hem vist, però no només per a l’interior dels edificis: també per a la resta de la ciutat. Això és així perquè la vegetació és un sistema d’estabilització climàtica, que funciona en tots els entorns.

Concretament en l’urbà, ajuda contra les onades de calor i redueix l’efecte illa de calor. Una cosa tan senzilla com passejar a la vora del jardí vertical de CaixaForum Madrid —o al bosc vertical que aviat estrenarà CaixaForum Barcelona— permet comprovar aquest benefici.

3. Filtra contaminants urbans i mitiga el soroll

La vegetació, a través dels seus processos biològics, és capaç de capturar contaminació que flota a l’aire. No només CO2 pel seu carboni, sinó també partícules PM2.5 o metalls pesants, que són darrere d’algunes malalties cròniques greus.

A més, la vegetació urbana ajuda a mitigar el soroll. S’estima que és capaç d’absorbir fins al 50 % de la contaminació acústica, un tipus de contaminació que s’emporta tantes vides com la química.

4. Els jardins a la coberta ajuden la biodiversitat

A causa de la contaminació acústica i química, així com de la falta d’espais verds, les ciutats pateixen importants carències d’insectes, rèptils com ara salamandres o aus petites de qualsevol tipus, i fins i tot micromamífers com les musaranyes no troben on viure.

Els jardins a la coberta són un espai ideal que funciona com a illa de biodiversitat urbana. A les ciutats, l’efecte luxe es dona als barris en què hi ha més desplegament de biodiversitat i ecologia. Ambdós són factors que afecten positivament la salut dels seus habitants.

5. Beneficis dels jardins en la salut de la població

Els jardins, tant si són arran de terra o en façanes visibles, tenen beneficis sanitaris enormes per a la població. Redueixen la probabilitat de tenir depressió; redueixen l‘estrès del dia; ajuden el desenvolupament cognitiu, la intel·ligència i la creativitat infantil. Fins i tot milloren la justícia social, font al seu torn de malalties cròniques. També ajuden a caminar, i el comerç local.

És important destacar que les cobertes verdes suposen tot un repte d’infraestructura: s’afegeix molt pes sobre la coberta o la façana, i a més cal fer front al repte continu de l’aigua i la humitat. Això significa que no tots els edificis poden instal·lar, a un preu moderat, un d’aquests entorns, i han d’optar per cobertures de façana o teulades blanques. Amb tot, és convenient estudiar la viabilitat de la seva instal·lació, ja que els seus beneficis són molt nombrosos.

En qualsevol cas, les ciutats s’adapten a l’Agenda 2030 i un dels passos que poden fer és la renaturalització de l’entorn. Aquesta és la raó per la qual es veuran cobertes verdes i boscos verticals cada vegada més sovint als teixits urbans.

Accepto les condicions d'ús.