ECONOMIA

Com entendre la factura de la llum

Temps de Lectura: 5 minutos

Com entendre la factura de la llum
Avatar

CaixaBank

09 Juliol, 2021


La entrada en vigor fa poc de les noves tarifes elèctriques a Espanya ha posat de manifest no només la complexitat dels agents que intervenen en la fixació dels preus, sinó també la de la factura en si mateixa.

Segons l’OCU, l’11 % dels consumidors no sap com interpretar la factura de la llum. Amb els últims canvis en la facturació, la seva lectura s’ha complicat encara una mica més.

Si vols saber tot el que t’explica la factura, el primer que has de saber és si estàs adscrit al mercat lliure o al regulat.

–  Al mercat lliure, el preu es fixa entre l’empresa comercialitzadora i el client. És a dir, la comercialitzadora ofereix als seus consumidors una sèrie de tarifes amb diferents maneres de facturar el consum i amb preus fixats per contracte. Un exemple són les tarifes planes: el preu del kWh és igual a qualsevol hora del dia. També hi ha tarifes que ofereixen trams amb preus diferents. A més, al mercat lliure també hi ha altres modalitats de contracte, com la discriminació horària o el preu indexat.

Els clients, lliurement, trien entre les tarifes que ofereixen les diferents companyies comercialitzadores. Aquesta modalitat té l’avantatge que el consumidor sempre sabrà per endavant el preu de facturació del seu consum, que està subjecte a la tarifa del seu contracte.

–  Mercat regulat: la tarifa més habitual és la coneguda com a preu voluntari al petit consumidor, o PVPC. En aquesta modalitat, el preu de l’electricitat varia cada hora del dia i cada dia de l’any. S’estableix diàriament al mercat majorista d’electricitat, el pool elèctric, en funció de l’oferta i la demanda. Només les comercialitzadores de referència poden oferir als seus clients la facturació a través del mercat regulat.

No t'oblidis de la potència

Saber la potència que tens contractada és important, ja que es factura en funció d’aquesta. Així, doncs, si la teva potència és molt elevada, estaràs pagant una factura més cara. Una opció per estalviar és sol·licitar a la teva comercialitzadora una baixada de potència, però has de tenir en compte el següent:

–  Si abaixes massa la potència, et saltaran els fusibles o els ploms. Això vol dir que la potència contractada no és suficient per fer servir alhora diversos aparells.

–  Abaixar la potència sol ser gratis, però apujar-la té un cost associat. Consulta-ho a la teva companyia elèctrica abans de sol·licitar una baixada de potència.

La teva factura ha de reflectir la potència o potències que tens contractades. Recorda que ja és possible disposar de dues potències diferents segons horari: és una de les novetats que introdueix la nova factura de la llum.

Fixa't en la informació complementària

Altres elements que poden influir en la teva factura són els excedents de l’autoconsum i o el descompte per bo social , si n’ets beneficiari. Aquesta informació queda recollida a la factura.

Les dades del contracte, clau per saber la teva tarifa

A la secció de dades hi trobaràs la teva empresa distribuïdora, la teva comercialitzadora i la teva tarifa concreta. S’hi han d’indicar els trams punta i vall, perquè sàpigues en quins moments és més car o barat el kWh

Peatges: transport i distribució

A la teva factura també hi consten els costos derivats del transport i la distribució de l’energia, l’impost especial sobre l’electricitat (5,11 %) i el lloguer de l’equip de mesura (el comptador). Des del juny del 2021, aquests imports s’han de separar dels càrrecs de la factura.

En aquesta secció de la teva factura és on trobaràs una de les últimes novetats: l’IVA, que era del 21 %, passa a ser del 10 % de manera temporal, fins al 31 de desembre del 2023 i mentre el preu del mercat majorista estigui per sobre dels 45 euros per MWh de mitjana mensual (des del març supera els 60 euros). Aquesta baixada beneficiarà només els petits consumidors, és a dir, aquells que tinguin una potència contractada inferior als 10 kW.

La nova estructura de peatges no permet que els consumidors domèstics triïn tarifes amb un, dos o tres peatges d’accés. Per defecte, amb la nova factura, els consumidors sempre tindran tres peatges, que es corresponen amb les tres franges horàries, en què la llum és més barata o més cara.

Aquests peatges afectaran de manera immediata els consumidors que estiguin adscrits al mercat regulat. L’impacte per als usuaris del mercat lliure dependrà de com els ho traslladi la comercialitzadora.

Els tres períodes dels peatges d’accés són hores punta (el més car), hores planes (preu intermedi) i hores vall (el més econòmic). El fet que l’energia sigui més o menys barata en aquests tres trams té a veure amb aquests peatges. L’objectiu d’aquest canvi és fomentar l’eficiència energètica a les llars.

Càrrecs

Són costos regulats que cobreixen altres aspectes del sistema elèctric. Els costos més importants són els costos del règim especial de les energies renovables, de la cogeneració i de la generació amb residus (Recore); la cobertura del dèficit d’anys anteriors (dèficit tarifari), i la compensació del 50 % del sobrecost de la generació als territoris no peninsulars.

L’impost sobre el valor de la producció d’energia elèctrica, conegut com a cost de generació, que suposava un 7 % de recàrrec, quedarà anul·lat temporalment durant el tercer trimestre del 2021.

Així s'estableix el preu del kWh

Si ets al mercat lliure, el preu ja es fixa al contracte que tinguis amb la teva comercialitzadora.

En cas que siguis al mercat regulat, hi ha diverses modalitats per facturar el teu consum.

– El PVPC

Les comercialitzadores de referència, a través de les tarifes PVPC, facturen en funció dels preus del pool elèctric. El pool és el mercat majorista de l’electricitat, on aquesta es compra i ven cada dia. El responsable del seu funcionament és l’Operador del Mercat Ibèric d’Energia (OMIE), en què intervenen productores, distribuïdores i comercialitzadores. L’oferta i la demanda d’energia són determinants per fixar el preu per kW cada hora del dia. Pots consultar diàriament els preus que se t’aplicaran l’endemà a partir de les 20.15 hores al web de Red Eléctrica Española (REE).

–  Preus fixos

Les comercialitzadores de referència poden facturar en el mercat regulat amb un preu fix, sempre que aquest preu estigui publicat prèviament a la Comissió Nacional de Mercats i la Competència (CNMC).

Amb aquestes indicacions, ja pots interpretar la teva factura de la llum i entendre el preu que en pagues.

Accepto les condicions d'ús.