SOSTENIBILITAT

Corresponsabilitat, conciliació i feina, una combinació possible

Temps de Lectura: 5 minutos

Corresponsabilitat, conciliació i feina, una combinació possible
Avatar

CaixaBank

11 Desembre, 2018


La conciliació i la corresponsabilitat de la vida familiar, personal i laboral és una de les mesures més importants que preocupen els espanyols. I és que la realitat ens demostra que no sempre és una tasca senzilla. Sobre el paper, homes i dones tenen els mateixos drets i obligacions, però encara hi ha algunes diferències notables. Segons el baròmetre del CIS del 2017, aproximadament dos de cada deu homes comparteixen al 50% les tasques de la llar. És a dir, només un 16% dels homes dedica el mateix temps a cuinar que la seva parella, mentre que els que es reparteixen en igualtat les feines de neteja amb prou feines arriben al 24%.

[/vc_column_text]

Sens dubte, la conciliació contribueix a crear una societat basada en la qualitat de vida de les persones i a lluitar per aconseguir les mateixes oportunitats, tant per a les dones com per als homes. Els objectius principals? Tenir la capacitat de desenvolupar-se en els diferents àmbits vitals, progressar professionalment, atendre les responsabilitats familiars i poder gaudir lliurement i sense preocupacions del temps lliure.

Corresponsabilitat, un pas més enllà

Tenir en compte només bones pràctiques de conciliació pel que fa a la figura de la dona seria un error, ja que podria generar un efecte contrari al que es vol aconseguir: elles no són les úniques que ho demanen, sinó que tots hem de compatibilitzar la vida laboral, personal i familiar.

Així, doncs, la conciliació ha anat canviant cap al que s’anomena corresponsabilitat. De fet, perquè la conciliació pugui aconseguir la igualtat efectiva entre dones i homes, les mesures que s’apliquin en el terreny social i empresarial no han d’anar adreçades només a les dones, sinó que s’han d’estendre a tots, homes i dones. El concepte corresponsabilitat fa referència al fet que els homes redueixin el seu absentisme en l’àmbit domèstic, que es responsabilitzin de les tasques i l’atenció dels fills i, en resum, que s’adaptin a les mesures de conciliació que ofereixen les companyies en la mateixa mesura que les dones. Les mesures de conciliació s’han d’oferir a tothom que treballi a l’empresa, independentment de la seva situació personal. Igualtat total.

A CaixaBank entenem que cada persona té la seva pròpia concepció del que significa equilibrar la vida professional i personal. Per això, apoderem les persones perquè puguin adoptar mesures de flexibilitat temporal i especial, accedir a programes de formació i desenvolupament en condicions de flexibilitat espaciotemporal, sentir-se en igualtat d’oportunitats en l’accés i la promoció a la feina i, a més, tenir la possibilitat de tenir cura dels seus familiars més propers.

Projectes inspiradors, iniciatives conciliadores

Per intentar reduir la distància i cercar la igualtat real entre homes i dones, és molt necessari que les institucions públiques i privades adoptin programes de conciliació i corresponsabilitat. És el cas de CaixaBank, que disposa d’un protocol d’igualtat i conciliació des del 2007 i un pla d’igualtat des del 2011, que inclouen mesures específiques per fomentar la conciliació de la vida personal, familiar i professional.

Les mesures d’aquestes iniciatives tenen en compte ampliacions de permisos per maternitat, reduccions de jornada i excedències per maternitat i paternitat i atenció de persones dependents, permisos retribuïts i no retribuïts, així com excedències per estudis o voluntariat, entre d’altres.

Des de l’any 2010, CaixaBank té la Certificació EFR (empresa familiarment responsable), que concedeix la Fundació Másfamilia. És una certificació que reconeix les bones pràctiques en les organitzacions que integren models per a la conciliació de la vida laboral, personal i familiar. El 2016 va ser reconeguda novament per la Fundació Másfamilia per la seva tasca com a patró i com a entitat certificada en la iniciativa EFR.

Des del 2011, CaixaBank forma part del Xàrter de la Diversitat, que té com a objectiu el foment del compromís d’empreses i institucions amb els principis fonamentals de la igualtat d’oportunitats.

D’altra banda, el 2013 CaixaBank es va adherir a la iniciativa de l’ONU Dones i al Pacte Mundial de les Nacions Unides: Women’s Empowerment Principles. A més, es va adherir al projecte Més dones, millors empreses, de l’Institut de la Dona, per impulsar la representativitat de la dona en posicions directives.

Xavier Coll, director general de Recursos Humans i Organització de CaixaBank, va afirmar en aquest sentit que el reconeixement de la Fundació MásFamilia «reflecteix el nostre model de gestió de millora contínua en matèria d’igualtat i l’aposta de CaixaBank per polítiques i iniciatives d’igualtat d’oportunitats i conciliació».

[/vc_column][/vc_row]

#Actuem, tots junts

Compatibilitzar la faceta professional i la vida personal dels treballadors perquè puguin desenvolupar-se adequadament en els dos àmbits és ja una realitat que moltes organitzacions i entitats estan duent a terme. De fet, aquests últims anys s’han fet diversos canvis legislatius en matèria de corresponsabilitat i conciliació laboral i familiar. Les diverses reformes laborals han permès atorgar, a poc a poc, a les empreses més flexibilitat per canviar les condicions dels contractes i traslladar la conciliació al core business de les companyies.

Així doncs, conciliar vida familiar i laboral és possible i, a més, és una combinació molt necessària per a la societat. Aconseguirem arribar al final d’aquest llarg camí? El que és clar és que no podem quedar-nos de braços plegats. És el moment de moure’ns tots junts. #Actuem per avançar cap a la conciliació i la corresponsabilitat.

Descobreix les diferents iniciatives de CaixaBank per fomentar la diversitat i la igualtat de tracte.

Accepto les condicions d'ús.