ECONOMIA

Descobreix com t’influirà la nova reforma fiscal

Temps de Lectura: 5 minutos

Avatar

CaixaBank

24 Febrer, 2015


Efectes de la reforma fiscal en la teva renda

L’entrada en vigor de l’última reforma fiscal aprovada pel Governefectes importants efectes en l’IRPF, l’IVA i l’impost de societats. Davant d’aquest nou escenari, potser et preguntes com t’afectarà en la teva declaració de la renda de l’any 2015 que presentaràs el 2016. A continuació, detallem les implicacions principals que tindran per a tu aquests canvis:

Com m’afecta com a ciutadà?

  • Es modifiquen els trams impositius de la base imposable general de 7 a 5. El tipus mínim estatal passarà del 24,75% al 20% el 2015 , i al 19% el 2016 . La base imposable de l’estalvi es gravarà un 20% fins a 6.000 €, un 22% de 6.000 € a 50.000 € i un 24% a partir d’aquí.
  • S’estableixen ajudes per a les famílies, amb deduccions acumulables per nombre de fills i per cura d’ascendents majors de 65 anys.
  • Creació dels nous plans d’estalvi 5, destinats a l’estalvi conservador a mitjà termini, i que permeten l’exempció tributària de la inversió d’un màxim de 5.000 euros si es manté durant cinc anys.
  • Desapareix la deducció per arrendament d’habitatge per als llogaters, que no tindrà caràcter retroactiu.

Quines implicacions té si sóc autònom?

  • Reduiran el seu tipus impositiu del 21% al 19% el 2015, i al 18% el 2016.
  • Els nous autònoms comptaran amb una reducció del 20% pel rendiment d’activitats econòmiques durant els dos primers anys d’activitat.

I si tinc una empresa?

  • Es redueix el tipus de gravamen, establint-se un tipus únic per a totes les empreses, independentment de la seva mida, que passa del 30% al 25%.
  • Les societats tindran beneficis, com el manteniment del 15% per a empreses de nova creació.
  • Es crea la reserva de capitalització, que pot arribar a reduir el tipus efectiu d’aquestes empreses fins al 20,25% aproximadament. Tenint en compte l’aplicació d’un tipus de gravamen del 25% i que la reserva de capitalització genera una reducció en base del 10%, la reducció del tipus se situaria en un 2,5%, quedaria en 22,5%.

Si tens algun dubte amb aquests termes financers, t’animem a visitar el nostre Diccionari de termes econòmics.

Accepto les condicions d'ús.

Comentaris

Enviar comentari