ECONOMIA

Desequilibris entre centre i perifèria a la zona de l’euro

Temps de Lectura: 5 minutos

Avatar

CaixaBank

24 Gener, 2013


L’últim informe mensual de “la Caixa” Research publicat aquest mes de gener indica que els primers anys de vida de l’euro van coincidir amb un llarg cicle de prosperitat a Europa. Això va fer pensar que molts dels desequilibris existents en diversos Estats membres, notablement als anomenats «països perifèrics», es podrien corregir de forma gradual. No obstant això, en molt poc temps, la crisi financera iniciada el 2008 va evidenciar que no podria ser així.

Informe mensual

No obstant això, ja es comencen a obtenir els primers senyals convincents que el procés de reequilibri està en marxa. Els ajustos en els àmbits intern i extern ja estan encaminats, si bé és en aquest últim on s’han aconseguit els majors avenços.

El procés de despalanquejament dels països perifèrics també sembla canalitzat, però l’ajust pendent en aquesta matèria encara és considerable i limitarà la capacitat de recuperació a mitjà termini.

A més dels problemes estructurals dels països de la perifèria, la crisi també ha evidenciat que els pilars institucionals sobre els quals es va construir el projecte comú europeu estan plens d’esquerdes. Per poder-los apuntalar, és imprescindible dotar la zona de l’euro dels instruments necessaris perquè, d’ara endavant, puguin dur a terme un major control dels desequilibris macroeconòmics, fiscals i del sistema financer.

Pots descarregar l’informe mensual complert en format PDF

Accepto les condicions d'ús.

Comentaris

Enviar comentari