SOSTENIBILITAT

Diversitat: claus per a una societat més inclusiva

Temps de Lectura: 5 minutos

Diversitat: claus per a una societat més inclusiva
Avatar

CaixaBank

21 Maig, 2021


Cada persona és un món. Això, lluny de ser un desavantatge, és el que afavoreix l’existència d’una societat cada vegada més heterogènia. Les diferents cultures, creences, punts de vista i circumstàncies personals componen una diversitat que acaba enriquint aquesta societat. El futur és, sens dubte, divers. Per aquesta raó, fa dècades que l’ONU mateixa impulsa iniciatives per acabar amb xacres com el racisme, el masclisme, l’homofòbia o la transfòbia als diferents països.
Però la defensa de la diversitat no és només una qüestió de grans tractats i normatives. La ciutadania també hi pot fer molt per impulsar la convivència pacífica en una societat canviant i heterogènia. Per aconseguir-ho, l’empatia és fonamental. Una qüestió que ha abordat el Mes de la Diversitat de Voluntariat CaixaBank a través de diferents seminaris web i tallers.
Amb aquesta iniciativa, els voluntaris de CaixaBank han tingut l’oportunitat d’escoltar l’experiència de persones que viuen en primera persona alguns dels desafiaments a què ha de fer front la diversitat. Un exercici que permet aprendre sobre els seus antecedents, creences i realitats per afavorir la inclusió i la igualtat.
En concret, les activitats van abordar tres grans temàtiques: el racisme a Espanya, la diversitat sexual i la igualtat com a cultura empresarial. Del testimoni dels diferents ponents se’n treuen algunes claus que tots podem aplicar per aconseguir una societat més inclusiva i justa.

Visibilitat davant el racisme

German Jones Ndjoli, expert en història africana, escriptor i activista, va compartir algunes de les claus sobre el racisme a Espanya a través de la seva ponència. Jones aposta per l’establiment de polítiques actives de visibilització i promoció de la diversitat que generin espais d’interacció social i equitat.
És una manera de combatre aquest racisme estructural que consisteix “en totes aquelles persones que ocupen una posició de responsabilitat i poder i que, sense estar coordinades ni tenir un pla, formen una estructura que actua amb prejudicis racials. Això provoca que s’invisibilitzi i discrimini sistemàticament les persones negres”.
Pel que fa al paper de les empreses, Jones considera que, igual que escoles i universitats, han de ser llocs representatius de la societat i implicats en els seus reptes. “La visibilització i promoció de les minories, així com l’establiment de reglaments específics per protegir-les i perseguir aquesta mena de discriminacions, més enllà de ser necessaris, haurien de ser obligatoris per combatre el racisme a l’entorn laboral de manera efectiva”, va destacar.

Pedagogia per explicar la diversitat sexual

Quan parlem de diversitat sexual, ho fem sobre la dimensió sexual de les persones pel fet de ser-ho i com els modes, matisos i particularitats de cadascuna d’elles formen l’única norma existent pel que fa als sexes. És a dir, el sexe que és una persona, més que els genitals i les pràctiques que hi fa.
Per a Aitzole Araneta —sexòloga, tècnica d’igualtat i de participació—, s’està avançant en el reconeixement d’aquesta diversitat, tot i que queden reptes pendents, com “la construcció d’una pedagogia social que abordi i expliqui la diversitat sexual”. D’aquesta manera, les generacions futures podran veure-la com una cosa totalment normal. Es tracta que etiquetes com la de persona trans siguin “simplement un adjectiu més, com poden ser-ho rossa o ros”.
“La diversitat sexual és cosa de tots”, va subratllar l’experta durant la seva intervenció. “Som éssers sexuats, i això vol dir que ens anem construint en aquesta dimensió sexuada com a homes i dones començant per la fisiologia, seguint amb els rols culturals de gènere i acabant amb la nostra psique”. Per aquesta raó, Araneta aposta per invertir temps a eliminar prejudicis, escoltar activament i valorar els testimonis de totes les persones per ajudar a veure-les com el que realment són i a acceptar la seva dimensió sexual.

Una cultura de la igualtat a les empreses

Com més equilibri hi ha entre dones i homes en empreses i organitzacions, més productivitat, innovació i capacitat d’adaptació. Es tracta d’una realitat que ja tenen present inversors de tot el món, que aposten cada cop més per donar suport a aquelles empreses que incorporen la igualtat com a cultura empresarial.
Precisament per convertir la igualtat en cultura empresarial, aquest valor s’ha d’integrar en l’estratègia de l’empresa i, a més, rebre l’impuls de la direcció i els òrgans de decisió. “Només així s’aconsegueix que es vagi impregnant en tota la plantilla i en els processos interns”, va apuntar Yolanda Fernández, directora de la Federación de Mujeres Progresistas (FMP), durant la seva intervenció en el Mes de la Diversitat.
Per aconseguir aquest objectiu, Fernández indica una sèrie de passos, que inclouen el compromís de l’empresa i la creació o consolidació d’aquesta cultura inclusiva i igualitària.
La sensibilització i formació de la plantilla, especialment d’alts càrrecs i comandaments intermedis, així com el disseny i la implementació d’un pla d’igualtat, serien el següent esglaó. “Si ja el tenen, les empreses han de considerar aquest pla com un full de ruta que han de seguir i no com un document que es té al calaix d’un despatx”, va puntualitzar. També resulta especialment important l’avaluació periòdica dels avenços aconseguits.

Set consells per construir una societat més inclusiva

Les conclusions del Mes de la Diversitat de Voluntaris CaixaBank van recollir també una sèrie de consells perquè tots puguem ajudar a construir una societat més inclusiva:
– Promou el llenguatge inclusiu: al principi pot costar, però és important promoure fórmules de llenguatge inclusiu que fomentin el sentiment de pertinença.
– Sigues conscient de si ets verdaderament inclusiu: en aquest sentit, resulta útil fer un “tàndem d’inclusió” amb una persona coneguda. Així és més fàcil detectar les faltes d’inclusió.
– Respon davant les conductes discriminatòries: si les observes, no callis.
– Aborda la diversitat sexual amb els nens: convé fer-ho des que són petits, sense por i amb naturalitat.
– Crea un canal de diversitat i inclusió a la teva empresa: hi podreu compartir notícies i bones pràctiques que aneu coneixent. És important que els temes formin part del dia a dia de l’empresa.
– És divers el teu cercle personal? Si no hi ha persones diverses, esforça’t per conèixer-les i escoltar-les per entendre la seva realitat. Fes-ho des d’una postura de tolerància i flexibilitat: t’enriquirà enormement.
– Celebra festes i esdeveniments que són importants per a altres persones: per exemple, Hannukah, el Black History Month o la Setmana de l’Orgull Gay.
Entre tots podem preservar i reivindicar aquesta diversitat que tant de bé fa a la nostra societat. La inclusió i l’empatia són les eines que ens ajudaran en aquesta tasca, que concerneix autoritats, empreses i ciutadans.

Accepto les condicions d'ús.