ECONOMIA

El model alemany. Informe Mensual, núm. 370

Temps de Lectura: 5 minutos

Avatar

CaixaBank

24 Juliol, 2013


Informe Mensual

A l’avantsala d’unes eleccions crucials després de l’estiu, sembla oportú reflexionar sobre Alemanya, país clau de la zona de l’euro. Aquest és el tema central de l’Informe Mensual de “la Caixa” de Juliol / Agost 2013. Quins factors crítics de la seva economia la converteixen en referent i, al mateix temps, en font de controvèrsia a tot Europa?

El Dossier d’aquest mes examina les reformes laborals que el país va abordar fa deu anys, les fonts del seu potencial exportador i el paper que juga en la construcció europea. S’analitza, també, quelcom intangible però, sense cap mena de dubte, determinant: la seva cultura i les seves institucions.

No existeix un sistema econòmic perfecte, i, sens dubte, l’economia alemanya i les seves institucions també tenen mancances, entres les quals cal destacar que no sempre s’han respectat aquests dos principis. No obstant això, aquestes dues idees que dominen la filosofia econòmica a Alemanya expliquen, en part, el seu èxit, i la seva implantació al conjunt de la unió econòmica i monetària seria globalment molt positiva. De fet, la legislació que, a poc a poc, està introduint la Unió Europea com a resposta a la crisi té, en gran part, aquesta orientació.

Com tots els bons principis, els d’estabilitat i responsabilitat han de ser una guia per a la política econòmica, però cal aplicar-los amb pragmatisme i amb intel·ligència, tenint en compte les circumstàncies concretes.

Per a més informació, accedeix directament a l’Informe Mensual complet (format pdf). Pots seguir a Twitter: @laCaixaResearch

Accepto les condicions d'ús.

Comentaris

Enviar comentari