ECONOMIA

Informe mensual. El rellotge immobiliari: hora d’aixecar-se?

Temps de Lectura: 5 minutos

Avatar

CaixaBank

31 Octubre, 2013


En els últims cinc anys, el sector immobiliari ha iniciat un lent però constant ajust, després d’un període en el qual els preus havien arribat a triplicar el seu valor i la compravenda s’havia disparat. El 2008, el sector era un reflex del desequilibri global de l’economia espanyola. Aquesta informació es desprèn del Focus inclòs en l’últim número de l’Informe mensual de ”la Caixa” sobre Estudis i Anàlisi Econòmica que escaneja la situació actual del sector de l’habitatge.

Avui dia, el preu de l’habitatge acumula una caiguda del 29,5% (36,4% en termes reals) i el ritme anual de transaccions s’ha reduït en més de la meitat.

Rellotge immobiliari: Estats Units i Espanya

La situació del sector immobiliari avança durant quatre fases diferents, com les agulles d’un rellotge: expansió, desacceleració, contracció i estabilització. Com s’observa en el gràfic comparatiu entre el sector immobiliari espanyol i el nord-americà, el nostre s’ha mantingut en fase contractora pràcticament des de 2008 fins al 2012, i la fase d’estabilització està cada vegada més a prop. En el mercat nord-americà, entre 2005 i 2012 les agulles ja han completat una tornada i han retornat a la fase expansiva.

La compravenda d’habitatges comença a acostar-se a taxes de creixement positives i cal destacar que durant el segon trimestre d’aquest any s’ha mantingut pràcticament estable, amb tendència a guanyar impuls en propers trimestres.

Desequilibris en el preu de l'habitatge

Si comparem els desajustos en el preu de l’habitatge a escala europea, encara que Espanya el 2012, segons l’OCDE, encara superava en un 11,5% el seu valor d’equilibri, es tracta d’un desajust menor que l’estimat en altres països desenvolupats com Bèlgica, França o el Regne Unit. Si tenim en compte la correcció efectuada en la primera meitat de 2013, la caiguda pendent del preu se situaria lleugerament per damunt del 5%. L’hora de l’estabilització sembla a prop.

Més informació en el Focus de la pàgina 27 de l’IM10

Accepto les condicions d'ús.

Comentaris

Enviar comentari