ECONOMIA

El turisme a Espanya, un sector en creixement continu i amb nous protagonistes

Temps de Lectura: 5 minutos

Avatar

CaixaBank

20 Maig, 2014


El nou turista. És millor per al país?

El sector turístic és un dels pilars de l’economia espanyola i un dels motors de la seva incipient recuperació. Tanmateix, el pes del famós turisme de sol i platja implica una elevada estacionalitat i una infrautilització dels recursos disponibles. Aquest factor, unit a l’aparició d’un nou tipus de turista, insten el sector turístic a seguir cercant noves fórmules d’èxit.

Així es reflecteix en el dossier “El turisme, sector de futur”, que recull l’últim informe mensual elaborat per la Caixa” Research. Aquest document té com a objectiu analitzar l’expansió recent de turistes estrangers i investigar si el nou turista és diferent i millor per al país en termes econòmics.

Segons dades de l’últim informe de l’Organització Mundial del Turisme, el 2012 Espanya va consolidar la seva tercera posició en el rànquing mundial del turisme pel que fa a visitants estrangers, i la segona en ingressos. Així mateix, el turisme és actualment un dels sectors principals a Espanya, amb un pes de l’11 % sobre el PIB, i actualment dóna feina a aproximadament el 12 % del total de treballadors.

Origen i hàbits diferents

Les xifres de l’entrada de turistes estrangers en els últims tres anys també ens porten a ser optimistes, ja que hem superat la davallada de visites que es va produir en els anys de la gran recessió, entre 2008 i 2010. Tanmateix, sí que s’observa un lleuger canvi pel que fa a l’origen i als hàbits dels nous turistes:

  1. El turista que visita el nostre país continua sent principalment europeu. Destaquen les visites procedents del Regne Unit, Alemanya, i les veïnes França i Itàlia.
  2. Increment significatiu dels turistes russos. De fet, com es recull en aquest informe, Rússia, juntament amb la Xina, és la clau de l’increment del nombre total de turistes internacionals a tot el món.
  3. Augmenta la despesa diària. Si entre 2005 i 2007 la mitjana va ser de 91 euros, durant el període comprès entre 2011 i 2013 va augmentar fins als 106 euros.
  4. S’observa també un incipient canvi de tendència en el turisme nacional.

El futur del sector a Espanya és prometedor sempre que l’oferta turística estigui orientada no només al turisme de sol i platja, sinó també a segments amb un creixement potencial elevat, amb més rendibilitat i menys estacionalitat, com per exemple el turisme cultural. A més, no podem ser aliens al nou turista. Per fer-ho, hem d’entendre’l i adaptar-nos a les seves necessitats per atreure’l.

Si vols saber més sobre l’impacte econòmic del turisme a Espanya i el perfil dels nous turistes, t’animem que llegeixis el dossier “El turisme, sector de futur”.

Recorda que pots seguir les publicacions de ”la Caixa” Research a través del seu perfil de Twitter

Accepto les condicions d'ús.